Opća bolnica Zadar od 23. rujna do 4. listopada 2019. godine organizirala je Edukacije o pristupu gluhim ili gluhoslijepim pacijentima i komunikaciji te Ubrzani tečaj hrvatskog znakovnog jezika za svoje zaposlenike.

Cilj edukacija je bio upoznati zaposlenike s poteškoćama s kojima se susreću gluhe osobe, zabludama o gluhim osobama i dati im osnovne praktične savjete i upute za lakšu komunikaciju. Polaznici tečaja tako su usvojili osnovna znanja o hrvatskom znakovnom jeziku, naučili su kako se korištenjem šaka, ruku, trupa, glave i lica mogu producirati jezični signali, kroz ovaj tip edukacije zaposlenicima je omogućena jednostavnija komunikacija s gluhim i gluhoslijepim pacijentima.

Održane edukacije i tečaj su sufinancirani sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj i dio su projektnih aktivnosti u sklopu projekta Izgradnje i opremanja dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacije i opremanja dnevne bolnice Službe za kirurgiju.

Projekt je započeo još u veljači 2017. godine potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojim je Općoj bolnici Zadar kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano 49.998.615,00 HRK bespovratnih sredstava. Uspješnom provedbom projekta unaprijedit će se dostupnost bolničke zdravstvene zaštite, povećati kvalitetu i učinkovitost pružanja bolničke usluge, osigrurati pacijentima veći broj pregleda kroz ambulantnu i dnevnu bolničku skrb, navodi se u izvješću Opće bolnice Zadar.