Grad Zadar priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Izgradnja parkirališta i pristupne ceste u Petrčanima - 1. faza te je u tu svrhu objavio poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, koje će trajati do 10 .listopada.

Izvedbeni projekt potpisuje Davor Dobrović iz Donata d.o.o. Predmet projekta je izgradnja parkirališta na čestici površine 4627 m². Površina parkirališta iznosi cca 2645 m² dok se ostatak parcele koristi kao pristupna prometnica. Parkiralište se spaja na lokalnu prometnicu L63050. Prometnica prolazi preko obrađenih polja dok se parkiralište nalazi na neobrađenom travnatom terenu.

Projekt obuhvaća gradnju parkinga i pristupne prometnice te gradnju javne rasvjete i oborinske odvodnje. Prva faza su pripremni radovi, zemljani radovi, izrada zidova i kanala i mehanički zbijeni nosivi sloj prometnice. Druga faza je ostatak radova (asfaltni slojevi, rubnjaci, prometna regulacija...) potreban za završetak projekta. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 2,2 milijuna kuna (bez PDV-a).

Završetkom izgradnje parkirališta i pristupne ceste Petrčane će dobiti 71 parkiralipno mjesto.