Stariji građani Zadra ne pokazuju nikakvog razumijevanja za probleme oko gradnje novog gradskog groblja u Crnom, te oni svejedno umiru, bilo grobova ili ne. Bolja vremena odlučio je ne čekati ni direktor Trgovačkog društva Nasadi Lenko Ugrinić, koji je zbog nedostatka grobnica na postojećem Gradskom groblju donio Odluku o dogradnji.

- Zbog nedostatka grobnica i nemogućnosti ukopa pokojnika koji u trenutku smrti nemaju grobno mjesto za ukop, a imali su prebivalište na području Grada Zadra, te zbog neizvjesnog datuma početka izgradnje Novog gradskog groblja u Crnom, Uprava društva donijela je odluku o dogradnji triju postojećih polja, na dijelovima parcela gdje je moguće dograditi grobnice, navodi se u odluci što ju je potpisao Ugrinić.

Uprava je o svojoj namjeri izvijestila Nadzorni odbor te planira izraditi projekt dogradnje grobnica. Nakon izrade projekta utvrdit će se točan broj novih grobnica koje je moguće dograditi u svakom od triju polja.