Udruga hrvatskih sudaca i Sveučilište u Zadru organiziraju: 5. Međunarodnu konferenciju sudaca koja će se  27. i 28. rujna 2019. održati na Sveučilište u Zadru
Skup se održava uz potporu Udruge hrvatskih sudaca Zagreb, Ministarstva pravosuđa, CEELI Instituta Prag, Zadarske Županije i Grada Zadra.

Domaćin je zadarski sudac Marjan Bitanga, dopredsjednik Udruge sudaca RH

Dio programa je zatvoren za javnost.

Radni jezici: engleski i hrvatski sa simultanim prevođenjem

Petak, 27. rujna 2019.

09:30 - 09:45 Dobrodošlica i uvodni govori:
mr. sc. Marijan Bitanga, dopredsjednik Udruge hrvatskih sudaca
prof. dr. sc. Nedjeljka Balić Nižić, prorektorica Sveučilišta u Zadru
Damir Kontrec, predsjednik Udruge hrvatskih sudaca
Božidar Longin, župan Zadarske županije
Jagoda Surać, zamjenica gradonačelnika Grada Zadra
predstavnik Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske

09:45 - 10:00 Uvodni govor
doc. dr. sc. Marin Mrčela, zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Radni dio
(zatvoreno za javnost)


10:00 - 11:00 Sloboda izražavanja i zaštita autoriteta i nepristranosti sudstva

moderator dr. sc. Krešimir Kamber, Europski sud za ljudska prava, Ured Jurisconsulta

Nepoštivanje postupovne discipline i sankcije
Zaštita sudaca od klevete/uvrede kroz kazneno pravo

doc. dr. sc. Marin Mrčela, zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske

11:00 - 11:15 Fotografiranje/Pauza za kavu

11:15 - 12:30 Zaštita sudaca od klevete/uvrede kroz građansko pravo

Damir Kontrec, predsjednik Udruge hrvatskih sudaca

Nasilna medijska kampanja i zaštita autoriteta i nepristranosti sudstva

sudac Dariusz Mazur, glasnogovornik Udruge, Poljska


12:30 - 13:45 Ručak

13:45 - 14:15 Sloboda izražavanja i zaštita autoriteta i nepristranosti sudstva

Željko Pajalić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske

14:15 - 14:30 Pauza za kavu

14:30 - 15:30 Rasprava

15:30 - 16:00 Zaključna razmatranja prvog dana

Subota, 28. rujna 2019.


09:30 - 10:00 Kazneni i građanski aspekti problema zatvorske prenapučenosti

Ileana Vinja, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske

10:00 - 10:45 Lišenje slobode kao krajnja mjera kaznenog prava

mr. sc. Marijan Bitanga, sudac Županijskog suda u Zadru

Zatvorska prenapučenost kao zapreka za predaju/ izručenje osumnjičenih/osuđenih osoba

Jana Špero, mag.iur.univ. spec. crim., pomoćnica ministra pravosuđa

10:45 - 11:00 Pauza za kavu

11:00 - 12:30 Odgovornost države za štetu za neadekvatne zatvorske uvjete

dr. sc. Snježana Bagić, sutkinja Ustavnog suda Republike Hrvatske

12:30 - 13:45 Ručak

13:45 - 14:30 Završna rasprava i zaključci