Na sjednici Senata Sveučilišta u Zadru, održanoj u utorak, 24. rujna 2019. rektorica prof. dr. sc. Dijana Vican je za naredno mandatno razdoblje predložila prorektorice i prorektore u istom sastavu kao i u prethodnom mandatu: prof. dr. sc. Nedjeljka Balić Nižić, prorektorica za studije i studentska pitanja; prof. dr. sc. Ivanka Stričević, prorektorica za znanost i informacijsku infrastrukturu, prof. dr. sc. Josip Faričić, prorektor za strategiju razvoja i izdavaštvo, izv. prof. dr. sc. Slaven Zjalić, prorektor za međuinstitucijsku suradnju i transfer tehnologija. Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog rektorice.

Rektorica se kratko osvrnula na postignuća Sveučilišta tijekom proteklog razdoblja ističući studentske stipendije, rad sa studentima s razvojnim teškoćama, praćenje kvalitete znanstvenog rada, povećanje izdavačke djelatnosti, povećanje broja projekata, te postajanjem Europskim sveučilištem kroz EU CONEXUS. Naglasila je da usmjerenost na kvalitetu rada obveza svih djelatnika, a ne naglašeno jednog resora.

Pored redovitih točaka dnevnog reda rektorica se osvrnula na rezultate upisa studenata na studijske programe. Podsjetila je da su upisne kvote Sveučilišta u Zadru između 20 i 40 studenata, jer je specifičnost Sveučilišta studij u manjim skupinama.

Upoznala je članove Senata s brojevima, odnosno potpuno popunjenim redovitim studijskim programima kao što su anglistika, etnologija i antropologija, hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni), jezik i komunikacija u višejezičnom društvu, kultura i turizam, menadžment, nautika i tehnologija pomorskog prometa, pedagogija, podvodne znanosti i tehnologije, povijest, psihologija, rani i predškolski odgoj i obrazovanje, ruski jezik i književnost, sestrinstvo, sociologija, učiteljski studij Zadar, ali i nepopunjenim upisnim kvotama na pojedinim studijskim programima.. Rektorica smatra da je smanjenje broja studenata dijelom očekivano zbog pada nataliteta zadnjih desetljeća, time i pada broja maturanata.

Na razini Sveučilišta svi mogu biti zadovoljni brojem upisanih studenata, ali je već danas potrebno još dublje razmotriti ponudu studijskih programa za sljedeću godinu, kao i način popularizacije studijskih programa zbog velike konkurencije u Hrvatskoj, s obzirom na broj sveučilišta i veleučilišta. Predložila je prihvaćanje načela podijeljene odgovornosti, raspravu na odjelima, jaču međuodjelnu suradnju i raspravu na Senatu, jer nema jamstva za opstanak onih studijskih programa koji neće imati dovoljan broj studenata.

S obzirom da 1. listopada 2019. stupa na snagu Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, rektorica je navela neke odredbe koje će se početi primjenjivati i za koje će zamoliti suradnju sa sindikatom na Sveučilištu, osobito oko nastavne i znanstvene norme, te prekovremenog rada zaposlenika.

Vezano uz programske ugovore, rektorica je ponovno objasnila zašto je predloženi programski ugovor nepovoljan za Sveučilište u Zadru, a i za većinu drugih sveučilišta. Međutim, vjeruje da će se taj problem riješiti daljnjim razgovorima s nadležnim ministarstvom. Cilj Sveučilišta u Zadru jest osigurati financijska sredstva za institucijske projekte; institucijski projekti su predviđeni Kolektivnim ugovorom. VIF/NIF sredstva ne mogu pokriti instititucijske projekte.