Rekonstrukcija Ulice Nikole Šubića Zrinskog donijela je, izgleda, i jednu pozitivnu stvar - nakon što smo već zaključili da je promet sporiji i opasniji, jednako za vozače i pješake, dobili smo i jednu novost - zid na bolnici postao je oglasna ploča na kojem nezadovoljnici na demokratski način barem mogu izraziti neslaganje s promjenama.

Nakon grafita "A je to", kojim se osvrnulo na nova prometna rješenja, u kojemu pješaci moraju skakutati oko stupova, jutros je na istom zidu osvanula nova poruka - "Vratite nan kružni tok"! Mali kružni tok kod Ravnica svojedobno je omogućio veću protočnost vozila, ali je unatoč tome izbačen iz projekta Hrvatskih cesta, koje su zamislile komplicirana semaforizirana raskrižja.

Svi vozači sada su osuđeni na beskrajna čekanja na raskrižjima, a nije rijetkost da na prvom semaforu na Ravnicama minutama na prolaz čekaju automobili i pješaci makar upirali u priključak na semaforu, jer je svima upaljeno crveno svjetlo. Zato zahtjev za povratkom rotora, makar i u ovakvoj formi, izgleda kao jedini tračak razuma u cijeloj priči, iako je teško vjerovati da će se u godinama koje slijede greška priznati i rskrižje prekopati.