Približavaju nam se hladni zimski dani, a s njima sezona prehlade i gripe, stoga je pravi trenutak za ojačati tijelo unosom vitamina i minerala. Najzdraviji izvor „zaštitnika organizma" je domaća hrana koju ćete 28. i 29. rujna 2019. godine, u vremenu od 9 do 15 sati pronaći na zadarskom Forumu u sklopu Agro sajma.

Poljoprivredne proizvode predstavit će izlagači iz Zadarske županije te gosti iz Bosne i Hercegovine. Svi posjetitelji će imati priliku sudjelovati i u nagradnoj igri. Svečano otvorenje sajma bit će u subotu, 28. rujna 2019. godine na Forumu u 10 sati.

Agro sajam jedna je od aktivnosti projekta PESCAR - Pesticide Control and Reduction, sufinanciranog iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Uz Agenciju Zadarske županije ZADRA NOVA, partneri na projektu su još Sveučilište u Zadru, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije i Zavod za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke te Zadarska županija koja je vodeći partner.

Posljednjih nekoliko desetljeća na području koje je obuhvaćeno projektom primijećena je pojačana upotreba pesticida, a suvišno i nekontrolirano korištenje pesticida uzrokuje ozbiljna onečišćenja okoliša, prirode, hrane i ljudskog zdravlja stoga je nužno pesticide koristiti na strogo kontroliran način i svesti na minimum. Projektom PESCAR želi se zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa. Projektom se nastoje stvoriti preduvjeti za kontroliranu upotrebu pesticida, te korištenje znanja i iskustava stečenih kroz provedbu projekta za jačanje postojećih institucionalnih kapaciteta. Novostečeno praktično znanje bit će osnova za pružanje jedne potpuno nove usluge usmjerene prema poljoprivrednicima - davanje preporuka poljoprivrednim proizvođačima.