Direktor Odvodnje Grgo Peronja upozorio je žitelje Zadra kako bi se sljedećih dana mogli čuti jači neugodni mirisi u blizini pročišćivača na Smiljevcu.

- Posljednji posao na sanaciji šteta od poplave iz rujna 2017. godine je izmjena pokretnog mosta sa zgrtačem na sekundarnom taložniku, u sklopu Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Centar u Zadru. Nakon izrade projekta sanacije i izrade mosta, dana 23. rujna 2019. godine pristupit ćemo poslovima pripreme za postavljanje novog mosta.

Radovi na pražnjenju sekundarnog taložnika mogu prouzročiti neugodne mirise, te ovim putem molimo građane za strpljenje. Postavljanjem novog mosta poboljšat će se efikasnost procesa pročišćavanja otpadnih voda, navodi se u priopćenju.

Sam proces čišćenja koji bi mogao u zrak dignuti nepoželjne "mirise" trajt će dva, najviše tri dana. Nakon pražnjenja bazena slijede radovi na konstrukciji mosta, no njih građani neće osjetiti. Ukoliko se nastavi promjenljivo vrijeme, moguće je da se mirisi neće ni osjetiti.