Na natječaj Grada Zadra za izgradnju šetališta i sunčališta na dijelu obalnog pojasa u Diklu pristigle su dvije ponude, s neobično velikom razlikom u cijeni.

Za posao koji je procijenjen na 2,1 milijun kuna zadarska tvrtka Sub mission dala je ponudu od 2,4 milijuna kuna bez PDV-a (ukupno 3 milijuna kuna). ta je tvrtka registrirana za prijevoz i usluge s ulogom od 10 tisuća kuna, a osnivači su Martina Mikecin i Ivan Cokarić s iste adrese stanovanja u Zadru

Drugu ponudu poslao je Stipčević d.o.o., tvrtka koja je koncesionar Grada Zadra za građevinsko-obrtničke i kamenoklesarske radove na javnim i prometnim površinama. On je procijenio da bi navedeni posao mogao napraviti za 6 milijuna kuna (7,5 milijuna s PDV-om). Ne zna se što je Stipčeviću u cijeni sporno, a Gradu Zadru i Sub missionu nije.

Projekt uređenja dijela plaže u Diklu, kojeg je izradio zadarski arhitekt Bogdan Marov iz studija RENE,  sastoji se od šetnice i zaštitne školjere koja je ujedno i sunčalište. Novo kupalište sa sunčalištem bit će iznad mora na armirano-betonskoj konstrukciji, dok će završna obloga biti od drva. Za ulazak u more i izlazak na šetnicu izvest će se stube na međusobnoj udaljenosti od 30 metara.

Rok za izjavljivanje žalbe na postupak javnog otvaranja ponuda je 10 dana, nakon čega bi  povjerenstvo Grada Zadra trebalo odabrati bolju ponudu ili poništiti natječaj.