Četiri mjeseca od objave natječaja kojim se prvi put koncesionira benzinska trgovina na dijelu lučkog područja luke Zaglav, Županijska lučka uprava sklopila je ugovor s koncesionarom Adria Oil iz Kastav, na rok od 15 godina.

Toliko se čekalo zbog žalbe koju je uložila Ina, jedan od četiri kandidata na natječaju. Ministarstvo pomorstva odbacilo je njihovu žalbu i utvrdilo kako je natječajni postupka proveden u skladu sa zakonom, rekao nam je ravnatelj ŽLU Davor Škibola. Za koncesiju se, uz Inu javila tvrtka B - Max iz Zagreba. To je tvrtka Željka Baotić koja ima koncesiju za marinu na Dugom otoku. Ina je izgradila pumpu na Dugom otoku, a nakon što su izgubili koncesiju 2009. godine, obrt Barbara exclusive iz Sali preuzela ju je posljednjih godina kao zakupac. I oni su se javili na natječaj ali nisu dobili koncesiju.

Županijska lučka uprava objavila je kako se tom koncesijom stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra koje predstavlja dio lučkog područja luke Zaglav na Dugom otoku radi obavljanja djelatnosti opskrbe plovila i vozila te ostalih popratnih djelatnosti.

Koncesionirano područje dio je lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja Zaglav.

Područje koncesije se prostire na ukupnoj površini koja iznosi 1.102 m2, od čega kopneni dio iznosi 850 m2, a morski dio 282 m2.

Ugovorom je potvrđeno da će koncesionar plaćati stalni dio naknade za koncesiju i to odjednom u iznosu od 200.013 kuna. Promjenjivi dio naknade za koncesiju iznosi 0,61 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na predmetnom pomorskom dobru prodajom goriva te 3,10% od prihoda ostvarenog obavljanjem popratnih djelatnosti trgovine.