ZADAR- U zadarskoj bolnici otvorena je nova ambulanta za imunologiju i reumatologiju, a dr. Kristina Marović Frketić prva je imunologinja na potezu između Splita i Rijeke.

Ona je prvi imunolog izvan kliničkih bolničkih centara, pojašnjava pročelnik službe za interne bolesti dr. Dario Nakić. On je kao ravnatelj bolnice primio mladu splitsku liječnicu na specijalizaciju iz interne, a kao ministar zdravlja potpisao je dekret o subspecijalizaciji na kojoj je dr. Marović Frketić bila na Rebru. Tamo joj je mentor bio prof. Branislav Anić, a dragocjeno znanje i iskustvo su joj prenosile naše ugledne imunologinje dr. Dubravka Bosnić i dr. Mirna Sentić. Njihovim skorim odlaskom u mirovinu zatvaraju se dvije najveće ambulante (u kojima se obje radile i do 18 sati) u kojima je jako puno i zadarskih pacijenata.

Oni se mogu i već su se neki upisali u ambulantu zadarske imunologinje koja će biti pri Odjelu za hemodijalizu s kojima će dr. Marović Frketić dijeliti i dnevnu bolnicu. Pacijenti s dijagnozom i na terapiji više neće morati odlaziti u Zagreb ili neki drugi klinički centar (otvaranjem ambulante u Zadru oni gube pravo na putne troškove).

- Biti imunolog znači voditi dijagnostičko-terapeutski postupak za spektar bolesti od autoimunih, najčešćeg sistemskog eritemskog lupusa, preko Sklerodermije, do upalnih vaskulitisa te Reumatoidni artritis i Sjogren sindroma.

To je multidisciplinarna grana medicine koja ovisi o drugim internim službama, doznajemo od prve zadarske imunologinje koja je svjesna da je čeka puno posla, rada i upornosti.

Prvi i najvažniji korak je ustanoviti dijagnozu pacijenta, a potom odrediti imunoterapiju, osnovne su informacije o novoj zdravstvenoj usluzi dr. Marović Frketić koja napominje kako su te terapije skupe jer među njima ima pametnih lijekova. Ali, prema riječima, dr. Nakića, svaki naš pacijent ima pravo na liječenje u zadarskoj bolnici kao u bilo kojoj hrvatskoj klinici.

Uz zadarske pacijente koji su već na imunoterapiji, očekuje se da će to biti pacijenti s područja Gospića te Šibensko-kninske županije. Prvo oni koji već imaju dijagnozu i terapiju, a naravno da će biti i onih s kojima će se baviti dr. Marović Frketić.

- To je detektivski posao. Kao liječnik imate zadovoljstvo što imate povratne informacije. Možete pratiti svakog pacijenta kojem ćete omogućiti kvalitetu i produžiti život, vidjeti napredak. To su bolesti kod kojih nema izlječenja. Imunolozi mogu ostarjeti sa svojim pacijentima, tako je sažela svoj novi medicinski i humanistički poziv dr. Kristina Marović Frketić. Ona je uz specijalizaciju i subspecijalizaciju i magistra znanosti, ali najvažnije majka dvoje djece.

Hoće li to biti puno posla za jednu osobu? To ćemo pratiti godinu dana i ako se pokaže potreba, tražit ćemo još jednu subspecijalizaciju iz imunologije, najavio je njezin šef, dr. Nakić. On je također poželio dr. Marović Frketić dobar vjetar u leđa. Radi se o vrlo zahtjevnim pacijentima kod kojih je teško razlikovati simptome, a zbog čega imunolog preuzima veliku odgovornost za pacijente, a put do njih nije lak ni jednostavan, ustvrdio je dr. Nakić koji je do sada i sam pratio neke pacijente na imunoterapiji.

Njih dvoje su nam približili veliki iskorak zadarske bolnice. Dr. Kristina Marović Frketić je kvalitetno kadrovsko rješenje jer je već pokazala i dokazala svoj potencijal u zadarskoj bolnici i usavršila se kod vrhunskih stručnjaka u Zagrebu. Za pacijente sa zadarskog područja ambulanta s dr. Marović Frketić bit će, nema sumnje, veliko olakšanje i puno kraći put do nužne terapije.