Ravnatelj Opće bolnice Zadar dr. Željko Čulina raspisao je natječaj za prijem na pripravnički staž zdravstvenih radnika.

Oglašeno je ukupno 18 mjesta, a najviše se traže medicinske sestre sa srednjom stručnom spremom za koje je oglašeno sedam mjesta. Otvorena su mjesta i za pet prvostupnika sestrinstva, jednu primalju, dva prvostupnika radiolološke tehnologije, jednog prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike i dva fizioterapeuta. 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave, 11. rujna. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a bolnica zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.