Kako se bliži početak školske godine, tako ujedno kreće i histerija upisa u programe izvannastavnih aktivnosti i sadržaja. Najpopularniji među njima su tečajevi stranih jezika. Razgovarali smo s Antom Demo, voditeljem nastave u školi stranih jezika Jantar - International House Split, ujedno i voditelj ispitivača na ispitima Cambridge za cijelu Hrvatsku.

Ante, po Vašem iskustvu, šta je najvažnije gledati pri odabiru škola stranih jezika?

To je dobro pitanje jer po našem iskustvu većina ljudi u Hrvatskoj zapravo ni ne zna šta u stvari "kupuju" kada upišu tečaj stranog jezika. Mi imamo između 1600 i 1800 polaznika godišnje i nerjetko se susrećemo s problemom gdje neki polaznici traže više gramatike, neki manje gramatike. Neki više domaćeg rada, neki manje domaćeg rada. Svaki obrazovni program, pa tako i tečajevi stranih jezika, imaju jasno definirane ciljeve i ishode učenja za svaki jezik i svaki stupanj. Ti ciljevi i ishodi učenja su definirani za cijelu Europsku uniju i to su tako dobro definirani da je taj naš referentni okvir usvojen u ustatku svijeta.
Da se vratimo na Vaše pitanje, šta je najvažnije pri odabiru škole - u principu je najvažnija kvaliteta tečajeva, a kvaliteta je zapravo lako mjerljiva. Ukoliko škola osigurava da njeni polaznici izlaze s tečaja sa ostvarenim ciljevima i ishodima učenja, onda je to kvalitetan tečaj i kvalitetna škola.

Kako će netko tko prvi put traži školu prepoznati tu kvalitetu o kojoj pričate?

Postoje raznorazni standardi kvalitete i institucije koje se bave akreditiranjem škola stranih jezika. Ti standardi temelje se upravo na ostvarivanju ciljeva i ishoda učenja, a u Hrvatskoj ima nekoliko škola sa raznim standardima. Jedna od akreditacijskih institucija je upravo i Gospodarska Komora koja dodjeljuje znak Hrvatska kvaliteta za tečajeve stranih jezika, i u Hrvatskoj trenutno ima 4-5 škola s tom akreditacijom. Ujedno imate i nekoliko škola s međunarodnim akreditacijama kao što su EAQUALS ili INTERNATIONAL HOUSE.

Vi zapravo i radite u jednoj takvoj školi?

Jantar je već nekoliko godina nositelj znaka Hrvatska kvaliteta a ove godine je postao prva škola u Hrvatskoj primljena u International House organizaciju.

Pretpostavljamo da su polaznicima također jako važni i certifikati koje stječu za završen tečaj...

Naravno, ali tu je Hrvatska dosta dobro postavila stvari. Za ulazak u EU smo, između ostaloga, morali uskladiti zakone o formalnom obrazovanju odraslih. Hrvatska je po modelu još nekih zemalja EU u formalno obrazovanje odraslih uvela i učenje stranih jezika. Sukladno tome, kod nas ima veliki broj škola koje su verificirale svoje programe s Ministarstvom zanosti, obrazovanja i sporta, te tako postale ustanove za obrazovanje odraslih. Svjedodžbe ustanova su zakonski dokument koji dokazuje posjedovanje jezične kompetencije i kao takav se mora uvažavati za potrebe zapošljavanja, natječaja, raznoraznih dodatnih certificiranja kao što su dobijanje dozvole za turističke vodiće ili sudske tumače.