U srijedu, 11. rujna s početkom u 11 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, organizira radionicu za potencijalne prijavitelje na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi/tehničkoj kulturi Grada Zadra.

Od sljedećeg javnog poziva, prijavu na isti moguće je izvršiti samo u elektronskom obliku (tzv. e-prijava) u sustavu www.financijskepodrske.hr. Također, praćenje provedbe programa/projekata koji budu odobreni, vršit će se putem tog istog sustava.

Stoga Grad Zadar, zainteresiranim udrugama, ustanovama, umjetničkim i drugim organizacijama, kao potencijalnim prijaviteljima, želi pružiti podršku u vidu osposobljavanja za prijavu na javni poziv, koji je u nadležnosti Upravnog odjela za kulturu i šport. 

- Na području grada Zadra registrirano je 137 udruga, a broj mjesta na radionici je ograničen. Iz tog razloga Vas molimo da na radionici sudjeluje jedna osoba koja predstavlja jednu organizaciju, napominje se u pozivu na radionicu.