Ravnatelj Opće bolnice Zadar dr. Željko Čulina najavio je, gostujući na Radiju 057, kako će se nakon puštanja u rad druge magnetne rezonance, u dogledno vrijeme smanjiti red čekanja na pregled. Drugi "magnet" u rad je pušten 10. lipnja, nakon provedene edukacije djelatnika. Vrijedna je 7,1 milijuna kuna, a kupljena je bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu projekta Ministarstva zdravstva. U opremanje i prilagodbu prostora uložene su 824 tisuće kuna.

- Novi uređaj ima visoku rezoluciju i jasnoću, slike visoke kvalitete, zahvaljujući čemu se mogu vidjeti i izrazito male lezije, što je važno kod bolesti živčanog sustava, bolesti mozga te onkoloških pacijenata, jer će se puno ranije moći vidjeti detalji i postaviti dijagnoza. Novim uređajem se proširuju i vrste pretrage koje je moguće izvesti, što će smanjiti potrebu odlazaka pacijenata u udaljene centre za dijagostiku, kaže Čulina.

Trenutačno se u bolnici na magnetnu rezonancu glave upisuje za rujan 2021. godine, a lokomotorni sustav za prosinac 2020.

- Pacijenti s malignim bolestima, gdje je magnetna rezonanca inducirana zbog operativnog zahvata ili nastavka terapije, imaju prednost. S obzirom da je Opća bolnica Zadar jedna od rijetkih županijskih bolnica koja je u posjedu dvije operativne magnetne rezonance, smatram da će to uvelike utjecati na smanjenje listi čekanja, kaže Čulina.

Ravnatelj bolnice govorio je i o skorom statusu nastavne baze za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, ali i o kroničnom nedostatku liječnika u Hrvatskoj, u čemu zadarska bolnica nije izuzetak.

- Trenutačni broj djelatnika je dostatan kako bi se pružila kontinuirana i kvalitetna zdravstvena zaštita svim žiteljima naše i okolnih županija, koje su prepoznale kvalitetu pružanja naših usluga, kao i sve većem broju turista koji borave kod nas. Kako bi se nadomjestio broj djealtnika koji odlaze u starosnu mirovinu, koji su na dugotrajnom bolovanju ili su nastavili svoj rad u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi, Opća bolnica uz suglasnost Upravnog vijeća i Ministarstva zdravstva provodi kontinuirano zapošljavanje novih djelatnika. Trenutačno je u bolnici zaposleno 1.329 djelatnika, od čega 252 liječnika i 534 medicinske sestre i tehničara. Imamo 76 doktora specijalizanata, koji svoju edukaciju provode na klinikama. Nedostatak pojedinih specijalista, npr. pedijatrije, gastroenterologije, otorinolaringologije i neonatologije bolnica je riješila zapošljavanjem devet umirovljenika na određeno vrijeme, do polovice radnog vremena.