Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave "Šetnica i sunčalište na dijelu obalnog pojasa Diklo u Zadru". Kako smo već ranije najavili, projekt se sastoji od šetnice i zaštitne školjere koja je ujedno i sunčalište. Novo kupalište sa sunčalištem bit će iznad mora na armirano-betonskoj konstrukciji, dok će završna obloga biti od drva. Za ulazak u more i izlazak na šetnicu izvest će se stube na međusobnoj udaljenosti od 30 metara.

Arhitekti su posebnu pozornost posvetili „škrapama" koje će se noćnom rasvjetom pretvoriti u atrakcije. U prvoj fazi ne planira se izvedba većih zelenih površina. Ukrasno bilje autohtonih vrsta sadit će se samo na jednom od osam elemenata - kod klupe i stuba za silazak u more.

- Cijeli obalni pojas Dikla, pa tako i njegov dio koji je predmet ovog projekta, svojim položajem, čistoćom mora i sačuvanim dijelovima obale predstavlja visokovrijedan gradski prostor. Kao posebnu vrijednost u obuhvatu ovog projekta prepoznajemo dijelove nedirnute obale - „škrape", kao rijedak prirodni element na širem potezu obale. Prirodnu obalu je potrebno u što je većoj mogućoj mjeri sačuvati, a betonirane dijelove vratiti u prirodno stanje rušenjem i uklanjanjem betoniranih dijelova, navodi glavni projektant Bogdan Marov.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi: 2,1 milijuna kuna bez PDV-a. Rok za dostavu ponude je 20. rujna u 13 sati, kada će se one i otvoriti u prostorijama Grada Zadra.