Centar za socijalnu skb Zadar oglasio je dva radna mjesta.

Na neodređeno puno radno vrijeme zapošljava se diplomirani pravnik kao stručni radnik I. vrste. Uvjeti su viša stručna sprema, 12 mjeseci radnog staža u struci i položen stručni ispit. Potrebno je odraditi i probni rok od šest mjeseci.

Centar za socijalnu skrb na neodređeno vrijeme prima i čistačicu uz dva uvjeta - završena osnovna škola te probni rad u trajanju od mjesec dana. Više o načinu prijave na linku.