Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković sutra će na Dugom otoku potpisati Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Dogradnja gradske luke Sali na Dugom otoku", ukupne vrijednosti 56.764.614,59 HRK. U suradnji sa Županijskom lučkom upravom Zadar, ovaj drugi veliki projekt ulaganja u unaprjeđenje lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa uključuje proširenje postojeće luke izgradnjom obale, uređenje zaobalne površine uz novoizgrađenu obalu te izradu lukobrana za zaštitu od valova s ciljem povećanja sigurnosti pomorskog prometa u luci Sali. Navedenim zahvatom osigurati će se usluga prijevoza tijekom cijele godine te će se omogućiti bolja povezanost Dugog otoka s kopnom.

U pratnji državnog tajnika za more i EU fondove Josipa Bilavera i zadarskog župana Božidara Longina, ministar je istaknuo sljedeće:

- Realizacijom projekta omogućit će se bolja kvaliteta javnog pomorskog prijevoza, veća sigurnost putnika, dugoročna održivost, poboljšanje opće kvalitete života, bolja prometna povezanost otoka s kopnom, veća mobilnost te pozitivni efekt na razvoj gospodarstva. Poboljšanjem kvalitete infrastrukture luke Sali osigurat će se integracija Dugog otoka u širu prometnu mrežu što će potaknuti lokalni gospodarski rast i pozitivno utjecati na demografsku sliku te urbani razvitak otoka.

Ciljevi projekta sukladni su lokalnim, regionalnim, nacionalnim i EU strateškim dokumentima u sektoru prometa, kao i Operativnom programu Konkurentnost i kohezija (2014.-2020.).. Potpisivanjem ovog Ugovora, kroz EU fondove u projekte lučke infrastrukture u Zadarskoj županiji uložit će se ukupno 89.355.660,19 HRK.

- Zadarska županija oduvijek je bila sjecište važnih prometnih pravaca čemu u prilog idu dosadašnja i planirana ulaganja našeg Ministarstva. U tijeku je provedba projekta izgradnje trajektne luke Tkon na otoku Pašmanu koja će poboljšati komunikaciju i povezanost s obližnjim otocima, završeni su svi postupci javne nabave, te se radovi odvijaju sukladno zadanim planovima. Provedena su ulaganja u luku Gaženica, a pri finalizaciji je projekt ulaganja u obnovu voznog parka Liburnije Zadar gdje je europskim sredstvima sufinancirana nabavka 25 novih autobusa. Također, u okviru povećanja sigurnosti u cestovnom prometu ulaže se i u projekte rješavanja crnih točaka u Zadarskoj županiji, ističe ministar Butković.

Planira se i početak dogradnje, rekonstrukcije te povećanje kapaciteta zračne luke Zemunik, a u tijeku je i izrada dokumentacije za buduću uspostavu željezničkog prometa između grada Zadra, luke Gaženica i zračne luke Zadar.

U prilog važnosti realizacije svih navedenih projekta govori i činjenica kako je i Ministarstvo usmjereno na daljnja ulaganja u prometne projekte Zadarske županije, kako nacionalno tako i sredstvima EU fondova. Sutra ćemo tako svjedočiti početku realizacije još jednog značajnog projekta u Zadarskoj županiji, koji će još bolje i učinkovitije povezati građane ove županije.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda