ZADAR- Prije četiri mjeseca otvorene su ponude za gradnju studentske menze i doma kao začetak novog kampusa Sveučilišta u Zadru, a još nije donesena odluka o izvođaču radova.

Rektorica Dijana Vican lani je potpisala ugovor kojim su Sveučilištu dodijeljena bespovratna 67.4 milijuna kuna iz EU fondova. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 74.4 milijuna kuna te se ministrica Blažena Divjak obvezala svojim potpisom da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokriti razliku financiranja zadarskom sveučilištu. Bilo je to u travnju 2018. godina kada je najavljeno da bi prvi stanari studentskih paviljona mogli useliti u akademskoj godini 2020.-2021.

Godinu dana kasnije na natječaj Sveučilišta pristiglo je sedam ponuda naših najvećih građevinskih tvrtki, od kojih je najniža veća za 11 milijuna kuna od procijenjene vrijednosti posla od 48.7 milijuna kuna.

Je li to razlog zbog čega još nije izabrana ekonomski najpovoljnija ponuda (na cijenu otpada 85 posto), među sedam koliko ih je otvoreni polovicom travnja, precizan odgovor nismo dobili od zadarske rektorice Dijana Vican. Tek da je ocjenjivanje ponuda u tijeku, da će se odluka donijeti na vrijeme i održati početna konferencija i da bi radovi počeli u listopadu.

Financiranje je osigurano potpisom ministrice Divjak na iznos od 74 milijuna kuna, rezolutno je rektorica Vican odbacila našu pretpostavku da su se građevinari kao obično zaigrali na natječajima za EU projekte pa da je trebalo naći dodatne izvore financiranje.

Prema javnoj nabavi, rok za gradnju je 425 dana, dok je uobičajen rok za odabir ponude od 90 dana, formuliran u drugoj formi. Odluka o odabiru ponude bit će u zakonskom roku, istaknula je rektorica Sveučilišta u Zadru.

Na Sveučilištu su već u svibnju donijeli odluku o odabiru stručnog nadzora i to dva mjeseca nakon otvaranja tri ponude. Iako nisu imali najnižu ponudu, izabrana je zajednica ponuditelja D&Z iz Zadra i Investinženjering iz Zagreba s 1.210.700 kuna bez PDV-a, koliko je iznosila i procjena te stručne usluge. Oni će za koji mjesec uvesti izvođača radova na gradilište prostora bivše vojarne i SRC Franko Lisica kojeg je Vlada prije 10 godina dodijelila Gradu Zadru, a on Sveučilištu ustupio pravo građenja.