Do 1. rujna je zabrana građenja u turističkim zonama Zadra, uz iznimke kojima je to dopušteno čak i u povijesnoj jezgri, pa će radovi na uređenju partera Muraja započeti 15. rujna.

Od tada će na snazi vjerojatno biti i zabrana prometa cestom (Ulica Bedemi zadarskih pobuna), koja je u prošlosti bila i poštanski put, jer se EU projektom ona pretvara u šetnicu. Zadar ostaje bez 117 naplatnih parkirnih mjesta, a da gradske vlasti još nisu osigurale alternativu. Na pitanja o praktičnoj provedbi tog projekta, opširnu informaciju smo dobili iz Odjela za EU fondove koji ga je pripremio i provodi ga.

Iz Odjela za EU fondove podsjećaju kako je provedena javna nabava za odabir izvođača radova na parternom uređenju Bedema zadarskih pobuna, 11. srpnja 2019. godine, te je odabrana tvrtka Minigradnja iz Vodica s ponudom od 19 milijuna kuna bez PDV-a. S njima je sklopljen Ugovor o građenju na rok od 12 mjeseci od dana uvođenja u posao i podrazumijeva vremenski period određen za izvršenje ugovorenih radova. Početak radova planiran je 15. rujna 2019. godine. Nakon uvođenja Izvođača u posao, Izvođač je dužan dostaviti Nadzornom inženjeru i Naručitelju detaljan dinamičko - financijski plan izvođenja radova, uključivo i plan organizacije gradilišta. Na osnovu toga će se detaljno utvrditi kada i na koji način će se pristupiti obustavi prometa, odnosno na koji način će biti moguće osigurati nužni pristup svim korisnicima koji su zatečeni unutar obuhvata izvođenja radova, navodi se iz Odjela za EU fondove kojeg vodi pročelnik Šime Erlić.

Glavni projektant Bogdan Marov, d.i.a., svoje projektantsko rješenje temelji na potrebi da se usklade pješački i kolni (opskrbni i interventni) promet. Kontrola ulaska/izlaska, interventnog prometa planira se osigurati fizičkim barijerama (podizni stupovi/rampe) te sustavom video nadzora, podsjećaju iz Odjela za EU fondove.

Oni objašnjavaju i zašto je važno da Muraj postane šetnica s obzirom na to da je u dijelu javnosti izražen kritički stav prema takvoj preobrazbi.

"Uređenje bedema zadarskih pobuna važno je iz razloga što se radi o prostoru iznimne baštinske i urbanističke vrijednosti, koji je 2017. godine uvršten u UNESCO popis svjetske baštine. U isto vrijeme osigurana su EU sredstva za adekvatnu obnovu i uređenje bedema sukladno najvišim standardima uređenja primjerenih vrijednosti baštinskog kompleksa. Trenutno stanje i način korištenja bedema ne odgovaraju standardima očuvanja i korištenja bedema koji su pod najvećim stupnjem zaštite te su ujedno klasificirani kao zaštićeno pojedinačno kulturno dobro. Automobilski promet dodatno otežava i ugrožava zaštitu kulturnog dobra, te onemogućava pravilnu valorizaciju prostora sukladno konzervatorskim uvjetima, te sukladno najvišim komunalnim standardima, a koji bi odgovarali razini i važnosti baštine koju bedemi predstavljaju za Grad Zadar.

Stoga, iz svih navedenih razloga Grad Zadar ne može odgađati uređenje bedema zbog evidentnog nedostatka parkirnih mjesta na poluotoku, ističe se u opravdanosti za taj projekt. Nedostatak parkirnih mjesta koji je izražen posebno u sezoni sustavno će riješiti budućom izgradnjom javne garaže na Ravnicama, a privremeno će Grad Zadar osigurati dodatna parkirna mjesta izvan zone poluotoka, najavljeno je iz gradske uprave.