Tko je elektro-kabel ostavio kraj trafo - stanice Bulevar 2, pitanje je koje smo, logično, postavili Elektri, odnosno HEP-u u Zagrebu preko kojeg se jedino mogu dobiti informacije s terena.

- Kabeli koji se vide na fotografiji položeni su u sklopu rekonstrukcije ulica na Stanovima i probijanju nove ulice koja povezuje Put Murvice - Molatsku - Riječku i Put Stanova, ali nisu položeni od strane ​​​​​Elektre Zadar, službeni je odgovor.

Kabel bi se naravno trebao priključiti na trafostanicu, ali taj posao očito nije dogovoren između Grada Zadara i Elektre. Koliko je opasna ovakva situacija, nismo doznali, ali da je neprimjerena i bez opravdanja, fotografija sve govori.