Nakon turističke sezone Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra namjerava provesti u djelo projekt uređenja šetnice i sunčališta na dijelu obalnog pojasa Diklo. Potvrđuje to upućeni poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim izvođačima radova, otvoren do 28. kolovoza.

Projektna dokumentacija koju je izradio studio Rene, u suradnji s D&Z, sastoji se od dva dijela - šetnice i zaštitne školjere koja je, uz zaštitnu funkciju, i sunčalište. Obalna prometnica, Krešimirova obala, ljeti se istovremeno koristi kao jedno i drugo te kao takva predstavlja opasnost za pješake. Duž ulice ne postoji kontinuirani pješački nogostup, a cesta je od same obale odijeljena tek manjim betonskim zidićem.

U ovoj, prvoj fazi projekta uređenja izvest će se osam elemenata na istočnom dijelu - šest elemenata šetnice s ležaljkama, jedan element šetnice sa stubama za silazak u more i klupom za odmor te jedan element šetnice s pristupnim mostom. Novo kupalište sa sunčalištem bit će iznad mora na armirano-betonskoj konstrukciji, dok će završna obloga biti od drva. Za ulazak u more i izlazak na šetnicu izvest će se stube na međusobnoj udaljenosti od 30 metara. Školjera se planira kao konstrukcija sastavljena od vertikalnog obalnog zida s kopnene strane i zaštitnog kamenometa s morske strane. Arhitekti su posebnu pozornost posvetili „škrapama" koje će se noćnom rasvjetom pretvoriti u atrakcije. U prvoj fazi ne planira se izvedba većih zelenih površina. Ukrasno bilje autohtonih vrsta sadit će se samo na jednom od osam elemenata - kod klupe i stuba za silazak u more.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 2.1 milijun kuna (bez PDV-a), a rok završetka je 6 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.