Da četvrte izmjene i dopune Prostornog plana nisu bile samo kozmetičke, dokaz tome je 108 pristiglih primjedbi pristiglih od strane fizičkih i pravnih osoba na adresu Grada Zadra. Informacija je to koju smo dobili iz Odjela za graditeljstvo i prostornog uređenja, iz kojeg dodaju kako su još moguće eventualne primjedbe poslane poštom.

Ovisno o karakteru i sadržaju primjedbi, njihovom usvajanju ili neusvajanju, utvrdit će se zakonska obveza o potrebi ponavljanja javne rasprave ili ne, a potom donošenje na sjednici Gradskog vijeća, odgovor je na naš upit kada se očekuje usvajanje IV. izmjena PP. Odluka o njihovoj izradi donesena je lani na Gradskom vijeću nakon čega je posao povjeren Block projektu i timu kojeg je vodio arhitekt Željko Predovan. Predložene izmjene i dopune koje nisu zadirale u građevinske zone, nego su, kako je to istaknuo autor plana, bile ponajviše tekstualne te su njime regulirane prometnice, bile su na javnom uvisu usred ljeta.

Izrada plana trajala je duže nego se to najavljivalo. Njegovo izlaganje u vrijeme godišnjih odmora baš i je stavljeno ljeti kada u Zadar najviše dolaze vlasnici nekretnina, tako je na primjedbu o neprimjerenom vremenu odgovorio zamjenik pročelnika Matko Segarić. Javni uvid završen je 19. kolovoza, a na njemu nije bilo knjige primjedbi koje su davane samo preko Pisarnice gradske uprave.

Prethodne, treće izmjene Prostornog plana Grada Zadra radio je Zavod za prostorno uređenje pod vodstvom Nives Kozulić. Ona je bila autorica i prethodnih verzija tog prostorno-planskog dokumenta za koji je uvijek govorila da nije Sveto pismo da se ne bi mijenjalo. Nakon javne rasprave, koja je  prije četiri godine bila vrlo žestoka, 2015. godina, u knjigu primjedbi bilo je upisano 55, a u pisarnicu je stiglo 110 primjedbi.

Izrađivači i naručitelji izmjena PP prihvatili su samo 50 primjedbi, od kojih je 10 dao Grad Zadar. Zbog takvog stanja, predložene izmjene PP bile su na ponovljenom javnom uvidu da bi Plan bio na snazi od veljače 2016. godine.