ZADAR- Direktor Tržnice donio je odluku o poništenju dijela natječaja koji se odnosi na 10 godišnji zakup prostora u povijesnom dijelu "pijace" po početnoj cijeni od 22 685.68 kuna bez PDV-a. Radi se o prostoru, kolokvijalnog naziva kapela sv. Rok u kojem je bila poljoapoteka, a koji je kao lokalitet u skopu kompleksa Stare bolnice u obuhvatu anketnog natječaja i pod posebnom zaštitom Ministartva kulture. Direktora Tomislava Letinića već dva dana uzalud pokušavamo dobiti da nam pojasni razlog poništenja tog dijela natječaja, objavljenog 2. kolovoza a za koji je prošlog ponedjeljka, kao i za najam štandova i kioska, trebalo biti otvaranje ponuda.

Sarag je 1. kolovoza prekinuo 18-godišnji zakup, a je li dao ponudu za najam istog prostora za restoran, to se službeno nije moglo doznati. Kao ni to  je li Grad Zadar, kao vlasnik tog prostora i naručitelj anketnog arhitektonskog natječaja za njegovo uređenje, dao suglasnost Tržnici da ga iznajami za restoran po vrlo povoljnim uvjetima. Iz Odjela za gospodaranje gradskom imovinom još nismo dobili odgovor ali jesmo od Igora Miletića, pročelnika Konzervatorskog odjela. I to vrlo opširan. Naime, pod posebnim uvjetima natječaja Tržnice (iz kojeg se vodi da pored 275 metara četvornih zatvorenog prostora jeste i 80 kvadrata dvorišta te da onaj koji dobije zakup prvih šest mjeseci ne treba plaćati zakup, navodi se suglasnost konzervatora za uređenje prostora.

"Odjel nije zaprimio zahtjev vezan uz prenamjenu kapele Sv Roka koja se nalazi u sklopu zaštićene cjeline - sklopa Stare bolnice. Predmetni prostor je posebnim uvjetima obuhvaćen u sklopu anketnog dijela arhitektonskog natječaja za uređenje Gradske tržnice na inzistiranje ovog Odjela. Sukladno tome su izdani i posebni uvjeti i smjernice o radovima koji bi prethodili budućim zahvatima na tom , složiti će te se zapuštenom dijelu grada. Sjetimo se samo dvorišta Stare bolnice i ostataka palače Cedulin prije uređenja TIC-a koji su pod istim režimom zaštite. Grad Zadar je prošle godine sukladno uvjetima proveo nabavu za prvu fazu arheoloških istraživanja pa očekujemo da će se ona nastaviti i obuhvatiti prostor uz i unutar ostataka nedovršene crkve Sv. Šime. Sve su to preduvjeti za konzervatorsku analizu i smjernice za buduću namjenu ovog vrijednog spomeničkog sklopa, navodi se u odgovoru pročelnika Miletića koji podsjeća i na
posebne uvjete za arhitektonski natječaj čiji su rezultati objavljeni krajem 2016. godine.

ZONA 2 :
Prostor označen kao zona 2 je neuređen i potpuno arheološki neistražen. Kako se radi o pojedinačnom zaštićenom kulturnom dobru Zakon propisuje za ovaj prostor sustavna arheološka istraživanja. Nakon arheoloških istraživanja i dokumentiranja nalaza biti će potrebna njihova konzervacija i valorizacija. Tek tada će se moći definirati konačno uređenje ovog prostora. Na spoju Zlatarske i ulice Hrvoja Vukšića Hrvatinića, odnosno na jugozapadnom uglu zone B uvjetujemo projektiranje zatvorene ili poluzatvorene zgrade Tržnice. Predmetnom građevinom na ovom mjestu definiramo postojeće ulice i formiramo dvije nove ulice (prolaza). Jednu koju bi nova gradnja formirala sa nezavršenom crkvom sv. Šime i drugom koju bi formirala prema kompleksu Stare vojne bolnice (TIC-a). Osim ove gradnje čiju će konačnu tlocrtnu dispoziciju odrediti rezultati arheoloških istraživanja i budući projekt, ostali dio zone 2 potrebno je parterno urediti odnosno popločati kamenim pločama. Shemu popločenja odrediti će budući projekt popločenja ulica i trgova u ovoj zoni kao i eventualna prezentacija arheoloških nalaza (svetište crkve sv. Šime).

S obzirom da uređenje nedovršene crkve sv. Šime treba uključiti u ovaj projekt potrebno je ukloniti sve recentne gradnje unutar i oko nje i provesti konzervatorska i arheološka istraživanja koja će dati rezultate za izradu konzervatorskog elaborata kao temeljnog dokumenta za prezentaciju i buduću namjenu. Tako će dio recentnih i bezvrijednih gradnji koje su naslonjene s vanjske strane južnog Crkve sv. Šime nakon uklanjanja proširiti prostor za ulicu između nove gradnje spomenute u zoni 2 i same crkve. U zoni 2 nalazi se još jedan potpuno neuređen prostor između kapele sv. Roka odnosno zgrade u kojoj je smješten Hrvatski restauratorski zavod i Bedema od ulice Jurja Barakovića do Zlatarske ulice. S obzirom da prostor nije istražen potrebno je provesti sustavna arheološka istraživanja. Razlog više što se na tom mjestu nalazila Crkva sv. Marije Velike, koja je porušena izgradnjom bedema 1573. godine.

U prostoru ove ulice, do ulice Jurja Barakovića potrebno je ukloniti recentne gradnje naslonjene na dio Kompleks Stare bolnice (foto Vjeko) Nakon obavljenih arheoloških istraživanja treba izraditi projekt popločenja ove ulice i predvidjeti mogućnost prezentacije ostataka ove crkve.