U novom ispitivanju kakvoće mora na zadarskim plažama, kojeg je Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije proveo u prvoj polovici kolovoza, 96 od ukupno 99 uzoraka dobilo je ocjenu izvrstan.

U nižu, ali i dalje dobru kategoriju ovaj su put pale tri točke ispitivanja - more kod hotela Donat na Boriku, Zatona te Uvali Duboka Krušćica u Starigradu. Kako doznajemo od voditelja Službe za zdravstvenu ekologiju Benita Pucara, razlog tome su ekstremne temperature mora, koje su dosezale i do 26 °C, te veliki pritisak, odnosno ogroman broj kupača.

- S obzirom na sve to, očekivali smo da će više plaža pasti u druge kategorije. Zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće kakvoće mora nisu zabilježene. Možemo biti iznimno zadovoljni kakvoćom mora u našoj županiji, ističe Pucar.

Zavod za javno zdravstvo trenutno provodi sedmo ispitivanje kakvoće mora, a njihove djelatnike danas se može zateći na potezu od Marexa pa sve do Vira. Do kraja rujna i sezone kupanja bit će provedena još tri ispitivanja.

Osim u sklopu redovnih ispitivanja, ekipa Zavoda izlazi i na dojave građana o onečišćenju. Prema informacijama koje smo dobili od Pucara, ove je sezone evidentirano nekoliko dojava i to krajem srpnja. Zvali su kupači s Punte Bajlo, Preka te plaže Sv. Nikola u Novigradu, no niti jedna informacija o onečišćenju nije potvrđena uzorkovanjem.

- Ispitivanjem nismo pronašli tragove mikrobiološkog onečišćenja. Najčešće je riječ o kratkotrajnim onečišćenjima koja su vidljiva na površini mora, a izgledaju gore nego što jesu. More je veliki recipijent pa se ubrzo očisti, pojašnjava nam Pucar navodeći jedan primjer kod Marexa kada su građani prijavili izljev otpadnih voda, no nakon provjere utvrđeno je da je zapravo riječ o prirodnom biljnom otpadu, odnosno nakupinama zelenih alga koje je donijela bura. Voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju ističe kako je najvažnije da nema incidenata poput onog od prije dvije godine kada je pukla cijev na Puntamici zbog čega je uvedena privremena zabrana kupanja.

Onečišćenja kojima je uzrok ljudski nemar nisu rijetkost pa Pucar još jednom apelira na građane da ne bacaju ništa u more.

- More je jedno od najvažnijih resursa kojeg trebamo ostaviti budućim generacijama, poručuje voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju.