Ima li Tifon pravo zagraditi parkirna mjesta na prometnici nasuprot benzinske crpke i napisati da se radi o privatnom parkiralištu? U Tifonu su sigurni da mogu, jer im je to omogućio Lignum. U Lignumu također smatraju da je sve čisto, jer je riječ o njihovoj parceli. Za nadležne  u Gradu Zadru naoko se radi o regularnom poslu, iako se s potpunom sigurnošću ne može tvrditi bez izlaska geometra.

- Identifikacijom po fotografiju koju ste proslijedili, utvrdili smo da se radi o čest. zem. 4790/32 k.o. Zadar, a vlasništvo iste je upisano u korist društva Lignum d.o.o., koje društvo je označenu česticu ustupilo za korištenje društvu Tifon za njihove potrebe. Grad Zadar je izvršio snimanje ceste te je čestica koja služi za promet vozila dobila poseban katastarski broj, dok je ova ostala u privatnom vlasništvu, naveli su iz Odjela za gospodarenje gradskom imovinom.

Drugačije se ipak zaključuje kada se gledaju snimke iz katastra i situacija u prostoru. Uz zgradu u kojoj je smještena Chipoteka zaista je parcela 4790/32, no zračna snimka otkriva kako su automobili parkirani na čestici koja označava javnu prometnicu. Slično se može vidjeti i kada se napraviti fotografija aktualnog stanja - uz Chipoteku je popločana šetnica, potom sloj zelenila i tek onda parkirališna mjesta. Na cesti.

Bit ove priča je što Grad Zadar nakon više od 10 godina nije preuzeo komunalnu infrastrukturu na prostoru TIZ-a koju mu je trebao predati Gortan kao investitor  za protuvrijednost komunalnog doprinosa. Lignum je preko suvlasništva u Gortanu preuzeo dio tog kompleksa s javnom garažom.

Sporna cesta spaja se s Tuđmanovom ulicom koja bi se trebala proširiti. Tada će i ova spojna cesta biti proširena a parkirna mjesta, doznajemo, bit će uklonjena.