Zgrada stare Tehničke škole doslovno se raspada od zuba vremena i zapuštenosti. 

Građevina napuštena prije 15-ak godina, opasnost je za prolaznike i za vozila kao što je prizor užasa za one koji je prvi put vide izvana. O nekadašnjoj školi s radionicama više nitko ne vodi računa. U nju se može ući bez problema i vidjeti tragediju vremena i odnosa prema nekad vrijednoj nekretnini. 

Ostavština je to trgovačke obitelj Bakmaz koja se pokazala nedostojnom sadašnjeg Grada Zadra, odnosno politike koja je odlučivala o njezinoj sudbini. Zadarska županija kao osnivač tehničke i svih drugih škola koje su u njoj bile smještene, dodijelila je stari dio Sveučilištu a prostor radionica za gradnju nove škole. 

Sveučilištu je trebalo 10 godina pripreme da bi došli do toga da će preko Grada Zadra doći do europskog novca za investiciju. Istodobno im je Grad Zadar uskratio građevinsku dozvolu jer nisu imali osigurana parkirna mjesta na parceli. To je toliko stupidna odredba koja se mijenja predloženim izmjenama Prostornog plana, da bi za nju netko trebao i odgovarati. Posebna je priča novi projekt koji je radi za Umjetničku školu na mjestu ruševnih radionica na kojem bi aktualne gradske vlasti radije podigli montažnu garažu.

I dok se sve tako odvija puževim korakom, pravo je čudo da nitko nije stradao od stakla, crijepova, fasade, žbuke i svega što pada sa stare tehničke. Građevinska inspekcija ne reagira na sva do sad upozorenja. Evo još jednoga kroz foto-galeriju našeg Krešimira Sorića.