Potpredsjednik Gradskog vijeća Biograda Ante Fuzul uputio je javnosti priopćenje u kojem se osvrće na financiranje privatne obrazovne ustanove.

- Na jedno svoje vijećničko pitanje sam tražio da mi se pobliže objasni kako je to „privatni fakultet kojeg je dovukao gradonačelnik u grad" povoljan za one slabije platežne moći, ako jedna studijska godina košta 17.000 kn ili čak 20.000 kn, a najmanje 30% predavanja se mora odslušati u drugom gradu udaljenom preko 300 km, te koliko je zaposlenika grada Biograda na trošak grada završilo ili pohađa taj studijski program na tom privatnom fakultetu. Razlog mom pitanju je bila informacija da se netom napravljene nove multimedijske dvorane Pučkog otvorenog učilišta veličine 1262 m2, a na čiju izgradnju i uređenje je do sada potrošeno više od 20 milijuna kuna, žele predati za najam od 1kn+PDV po m2 tom privatnom fakultetu.

Gradonačelnik je dao odgovor da je za ukupno četiri zaposlenika grada iz proračuna podmiren trošak školovanja pozivajući se pritom na odredbe članka 81.-84. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi. Moram priznati da se dijelom slažem da je obveza jedinice lokalne samouprave da omogući svojim službenicima i namještenicima stručno usavršavanje i osposobljavanje jer je to na kraju i propisano u spomenutom članku 81. gore navedenog Zakona gdje se kaže da će se „službenici poticati na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje." Nadalje, kaže se u članku 82. da će se navedeni programi izobrazbe provoditi u ustanovi za razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave koju osniva Vlada Republike Hrvatske sukladno propisima o lokalnoj i područnoj samoupravi.

Takva ustanova je od strane Vlade Republike Hrvatske osnovana i naziva se Državna škola za javnu upravu. Djelatnost Državne škole je stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih dužnosnika, državnih službenika, javnih službenika i zaposlenika u pravnim osobama s javnim ovlastima, izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te obrazovanje odraslih, a s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima.

Dakle, u Zakonu se nigdje ne spominje školovanje službenika na račun jedinica lokalne samouprave na privatnim fakultetima, već se ovo obrazovanje i stručno osposobljavanje odnosi isključivo na seminare, radionice, te druge organizirane oblike programa izobrazbe u svrhu poboljšanja učinkovitosti i stručne usavršenosti službenika. I k tome nam se prilikom odgovora skriva identitet tih službenika.

Zbog čega, boji li se gradonačelnik da ćemo potvrditi sumnje u nepotizam. Ne treba se bojati, mi znamo da na to školovanje nije upućen član ili simpatizer MODES-a. Znamo to kao što znamo da se na odgovornom mjestu u gradskoj firmi nalazi zaposlen član obitelji direktora te firme.

No, Agencija za zaštitu osobnih podataka dala nam je za pravo u mišljenju da gradonačelnik mora dostaviti imena i prezimena osoba koje na račun grada stječu znanje i viši stupanj stručne spreme, upravo zbog činjenice što to rade na račun grada. Ne moram vam ni reći da mi s nestrpljenjem čekamo da podijelite s nama spoznaju o tome koje su to tako važne osobe, da se njihova naobrazba plaća iz gradskog proračuna te da o tome ovisi napredak ovog grada i njegovih građana. Molimo Vas da nas što prije prosvijetlite, stoji u priopćenju što ga potpisuje Fuzul.