Načelnik Općine Vir, Kristijan Kapović traži osobu koja će biti na pročelničkom mjestu u Odjelu ureda načelnika.

Do sada je to radila Kristina Perić, diplomirana ekonomistica i osoba od najvećeg povjerenja načelnika Kapovića. Ona je, prem sudskom registru od polovice 2017. godine direktorica općinske tvrtke Vir turizam.
U uvjetima natječaja traži se uz pet godina radnog isustva, diploma magistra struke ili stručnog specijaliste komunikologije, ekonomske ili pravne struke.

Općina Vir ima ustrojenih pet odjela, od kojih je jedan samo za lokalne poreze.