Na Radiju 057 gostovala je Marina Dujmović Vuković, ravnateljica Agencije ZADRA NOVA, ustanove koja osmišljava i koordinira razvojne cikluse Zadarske županije, sudjeluje u procesu privlačenja EU sredstava i stvara pozitivnu klimu za ulagače.

Agencija ima višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata, a nedavno je postala i regionalni koordinator, što to zapravo znači?

. Izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske definirano je da su regionalni koordinatori javne ustanove koje obavljaju poslove od javnog interesa te su osnovane s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja. ZADRA NOVA uspješno je prošla postupak akreditacije te je dobila status regionalnog koordinatora za Zadarsku županiju.

Kad kažemo da je Agencija ima višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata, može li se to prikazati brojkama?

- ZADRA je kao nositelj ili partner provela preko 60 projekata, a kad se tome pridoda broj projekta koje je ZADRA NOVA pripremala ili kojima pruža tehničku pomoć u provedbi bez uloge partnera, to je broj od preko 100 projekata. Osim toga, o ulozi Agencije u regionalnom razvoju najbolje govori podatak kako je u razdoblju od 2011. do 2017. ZADRA Zadarskoj županiji i Gradu Zadru Agencija izravno kroz provedbu projekata donijela iznos od preko 450.000.000 kuna, pripremajući i/ili provodeći projekte ukupne vrijednosti od gotovo milijardu kuna.
No aktivnosti Agencije nisu ograničene samo na pripremu i provedbu projekata?
Tako je. Agencije radi puno širi posao od toga. Spomenimo samo rad na izradi strateških dokumenata, od županijske razvojne strategije, preko sektorski strateški dokumenti ili onih na razini općina i gradova.

Uz pomoć Agencije financijska sredstva su dobili i subjekti malog i srednjeg poduzetništva jer je ZADRA NOVA izravnom pomoći ili posredovanjem pomogla da u gospodarstvo Zadarske županije dođe preko 27 milijuna kuna.

Učinkovitu koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja na području cijele Zadarske županije ostvarujemo kroz pružanje pomoći javnopravnim tijelima.

Je li to iskustvo omogućilo Agenciji da ojača kapacitete za pripremu i provedbu projekata financiranih fondovima Europske unije, naime često se čuje na nacionalnoj razini kako nedostaje kadra za pripremu i provedbu EU projekata?

- Svakako, iskustvom su kapaciteti ojačani, a uz to iz godine u godinu bilježimo porast broja zaposlenika u Agenciji, no ta nova zapošljavanja nisu na trošak proračuna osnivača već su sredstva za plaće djelatnika osigurana iz EU proračuna kroz projekte koje provodimo. Sredstva za rad osigurana su i za budućnost, naime Agenciji je nedavno odobren projekt ZADRA NOVA ZA VAS.

Koje su aktivnosti i očekivani rezultati projekta ZADRA NOVA ZA VAS?

- Svrha projekta je povećati korištenje dostupnih sredstava iz EU fondova pružanjem potpore potencijalnim i postojećim korisnicima, i to u pripremi i provedbi projekata te kroz jačanje kapaciteta lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava iz EU fondova. Vjerujemo kako ćemo provedbom ovog projekta pozitivno utjecati na razvoj Zadarske županije što će biti vidljivo kroz povećan broj prijavljenih i odobrenih projekata. Od projektnih aktivnosti to znači da ćemo pomagati općinama, gradovima i ostalim javnopravnim tijelima s područja cijele Zadarske županije u pripremi i provedbi EU projekata, zatim ćemo organizirati edukacije te sudjelovati u planiranju daljnjeg razvoja i izradi strateških dokumenata.

Koja je vrijednost projekta?

- Ukupna vrijednost ovog projekta je preko 33 milijuna kuna, od toga je 85% bespovratnih sredstava osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
I sami ste ranije spomenuli kako je ZADRA NOVA realizirala brojne projekta, možete li istaknuti neke od njih?

Izdvojiti neki od projekata je teško jer je svaki od njih imao veliko značenje, ako ne za cijelu županiju onda za lokalnu sredinu. Nezahvalno je mjeriti njihovu vrijednost samo kroz financijski aspekt jer svaki projekt im uz to ogroman učinak na kvalitetu život pojedinaca i zajednice te se ta društvena komponenta teško mjeri.

Ponosni smo na rezultate svog rada koji se vide po cijeloj županiji, spomenimo samo izgradnju i opremanje dnevnih bolnica OB Zadar, coworking prostore, unaprjeđenje zdravstvene zaštite, energetsku obnovu škola, poboljšanje turističke infrastrukture, zatim uređenje Kneževe i Providurove plače, zadarskih Bedema. Ali uz ove vidljive infrastrukturne projekte, puno je tu i onih oku manje vidljivih, ali isto važnih projekata, jer je izrada strategija i ostalih razvojnih dokumenata, uz izgradnju ljudskih kapaciteta, temelj daljnjeg napretka i rasta i bez toga infrastruktura ne ostvaruje puni potencijal.

Predstavljeni rezultati projekta Mobilitas
Agencija je kroz projekt MOBILITAS izradila „Studiju biciklističkog prometa i infrastrukture u gradu Zadru" koja je analizirala postojeće stanje biciklističkog prometa te predvidjela potrebne mjere kako bi se poboljšala situacija i grad Zadar učinio biciklistički prijateljskim gradom. Od ukupno 8 predloženih mjera za poboljšanje treba izdvojiti prijedlog nove biciklističke mreže koja bi podrazumijevala izgradnju novih biciklističkih staza što bi ključne obrazovne, kulturne, poslovne i rekreacijske točke u gradu Zadru učinilo dostupnijim biciklistima. Kroz projekt je financirana i nadogradnju aplikacije „Zadar Bike Magic", usmjerene promociji cikloturizma i korištenja bicikala na prostoru Zadarske županije.

To nije prvi put da se ZADRA kroz projekt bavi ekološki prihvatljivijim modelima prijevoza, ali i općenitom projektima koji su usmjereni na energetsku učinkovitost i održivost?

- Tako je, i u ovom trenutku provodimo više projekata koji se bave upravo tim pitanjem. Nedavno je kroz naš projekt CHESTNUT osiguran dio sredstava za novi sustav za iznajmljivanje bicikala na području grada Zadra, uređene su stanice i kupljeni bicikli. Pronalaženjem rješaenja prometnih gužvi i učinkovitijim modelom prijevoza bavimo se i kroz projekte SMILE i SMART COMMUTING.

Kroz projekt IRENE pak postavljamo novu, energetski učinkovitiju javnu rasvjetu na području grada Zadra te u općinama Bibinje, Posedarje (mjesto Vinjerac), Galovac, Privlaka, Novigrad kao i u Gradu Benkovcu (mjesta Korlat i Lisičić).

Spomenuti treba svakako i novi projekt PEPSEA koji ima za cilj povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te pronaći rješenja kako zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i istovremeno očuvati biološku raznolikost jadranske regije. U sklopu projekta će se nabaviti oprema za nadzor zadarskog akvatorija u skladu s najnovijim tehnologijama.

Novoimenovani ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić prilikom preuzimanja dužnosti najavio je kako će nastojati dodatno ubrzati procese raspisivanja natječaja i ugovaranja projekata, kako to utječe na rad ZADRE?

- Prije svega mi nastavljamo sa započetim projektima, bilo da se radi o provedbi, pripremi ili strateškom planiranju. U periodu koji je pred nama još veći naglasak moramo staviti na razvoj otoka, što je i na nacionalnoj razini prepoznato kao strateško pitanje. Osnažit ćemo suradnju s jedinicama lokalne samouprave i ostalim javnopravnim tijelima, želimo da svaka općina, grad i javna ustanova i tvrtka znaju da im je ZADRA NOVA na raspolaganju za pomoć u pripremi i provedbi EU projekata.

Na razini EU kraju se bliži aktualno 7-godišnje financijski razdoblje i započinje novi, što ujedno znači i nova pravila oko financiranja projekata sredstvima EU-a?

- Očekuje nas puno posla jer će biti otvaranja puno javnih poziva a time i veći broj projektnih prijava za pripremanje. Paralelno u tijeku su i pripreme za novu financijsku perspektivu koja će imati malo drugačiji pristup i nadam se pojednostavnjena pravila.

Na području cijele Zadarske županije postoje brojne vrijedne i važne projektne ideje za koje lokalne sredine nemaju sredstava u vlastitim proračunima, a na nama je da im pomognemo kako bi ih osigurali kroz fondove EU. Puno je potreba - od mreža vodoopskrbe i kanalizacije, povezivanja otoka s kopnom i međusobno, do još bolje zaštite i valorizacije kulturne baštine. No, sredstva neće doći sama od sebe. Osiguravanje europskih sredstva znači osluškivanje potreba zajednice, traženje najboljih rješenja za uočene probleme, praćenje mogućnosti za financiranje te kvalitetno oblikovanje projekata kojima će biti odobreno financiranje. Sve to radimo već danas, te ćemo predano nastaviti raditi i dalje jer samo one lokalne i regionalne sredine koje budu slijedile ovaj put i u budućnosti će se moći razvijati zahvaljujući europskim sredstvima (80% javnih investicija financira se EU sredstvima). Planiranje i dobra priprema vode do uspjeha, a ZADRA NOVA je tu da pruži potrebnu stručnu pomoć.