Dalija Pavlović Peroš podnijela je ostavku na mjesto zamjenice gradonačelnika Nina.

- Možda ste primijetili kako na mjestu pored mene nema moje zamjenice gospođe Dalije Pavlović Peroš. Ona je današnjim danom predala svoju neopozivu ostavku na funkciju zamjenice gradonačelnika te ostale funkcije na koje je imenovana. Ostavku je predala iz osobnih razloga, a ja bi se ovom prilikom želio svojoj dosadašnjoj zamjenici zahvaliti za sve što je napravila za Grad Nin te okolna mjesta, pohvaliti suradnju koju smo imali 9 godina te iskreno držim kako bi svaki gradonačelnik poželio takvu suradnicu. Nas dvoje smo u dobrim i prijateljskim odnosima, a Dalija Pavlović Peroš i dalje ostaje predsjednica Gradskog ogranka naše stranke, rekao je gradonačelnik Emil Ćurko vijećnicima na početku posljednje sjednice Vijeća.

Iz Grada Nina javljaju i tijek ostatka sjednice kojoj je 31. srpnja nazočilo 12 vijećnika:

Uz kraće rasprave oko svih točaka koje su se našle na dnevnom redu, a koje su gradski vijećnici jednoglasno prihvaćali, našle su se i 4 točke dnevnog reda kojima se uređuju akti novog dječjeg vrtića u Ninu.

Naime, gradnja novog dječjeg vrtića u Ninu privodi se kraju te će nova pedagoška godina 2019/20, započeti u novim prostorima zgrade. Završeni su upisi u novu godinu i kapaciteti novog vrtića su na veliko zadovoljstvo već popunjeni.
Zbog promjene režima funkcioniranja rada novog vrtića potrebno je i donijeti nove odluke o izmjenama i dopunama glavnih akata ustanove od Statuta, Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Morska vila te Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, što su gradski vijećnici jednoglasno i prihvatili. Jednoglasno je donesena odluka o prijedlogu gradonačelnika Emila Ćurka da se Dječjem vrtiću Morska vila zbog potreba nabavke opreme u novim prostorima, doznači kapitalna donacija u iznosu od 250.000,00 kuna.

Posebna rasprava vodila se i oko donošenja odluke o kućnim ljubimcima, napuštenim ili izgubljenim životinjama te divljim životinjama, kojom se radi zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja na području Grada Nina propisuju:

- uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca
- kontrola razmnožavanja pasa i mačaka
- uvjeti i način kretanja kućnih ljubimaca po javnim površinama
- uvjeti i način kretanja kućnih ljubimaca u objektima i površinama javne namjene, a što se odnosi na obveze vlasnika kućnih ljubimaca te propisane novčane kazne uslijed nepridržavanja istih.
Nadalje, odluka propisuje kako obavljanje poslova sakupljanja i zbrinjavanja neupisanih, napuštenih ili izgubljenih životinja provodi sklonište osnovano temeljem zakona a s kojim Grad Nin ima sklopljen ugovor za obavljanje predmetnih poslova. Troškove hvatanja, držanja i veterinarsko-zdravstvenih mjera što ih je Sklonište poduzima prema neupisanim, napuštenim, izgubljenim ili ozlijeđenim životinjama snosi njihov posjednik, ako je poznat ili se naknadno utvrdi, a ako nije poznat troškovi se podmiruju iz proračuna Grada Nina. Ako se naknadno utvrdi posjednik napuštene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.
Kontakt podaci o Skloništu s kojim Grad Nin ima sklopljen ugovor bit će objavljeni na službenim internetskim stranici Grada Nina a nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar Grada Nina.
Odluku o kućnim ljubimcima, napuštenim ili izgubljenim životinjama te divljim životinjama, vijećnici su jednoglasno izglasali.

Na aktualnom satu vijećnici su vrlo kratko raspravljali o tekućim problemima na području grada, imenovanju novog člana u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Morska vila u Ninu, novom koridoru ulaska u povijesnu jezgru grada kada 15. Rujna krenu radovi na dijelu prometnice od novoizgrađenje zaobilaznice pa do početka Liburnske obale, kojima se nastavljaju radovi obnove ninskih mostova.

Sjednica gradskog vijeća završila je s radom u 21,00 sat.