Objavljen je novi natječaj za reizbor dosadašnje ravnateljice Narodnog muzeja Zadar Renate Peroš na čelno mjesto ove ustanove. Nakon što je prethodni natječaj, na koji se javila jedino Peroš, "pao" zbog statutarne odredbe o nekažnjavanosti, koja je u toj formi bila neodrživa, objavljen je novi tekst natječaja.

Podsjećamo, u prošlom krugu prijaviti se mogla samo osoba "koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano Kaznenim zakonom".

Upravno vijeće Narodnog muzeja prvo je predložilo Peroš za novi mandat, ali je naknadno poništilo natječaj jer odredbe Statuta nisu usklađene sa zakonskim propisima. U novom natječaju navodi se tek kako je uvjet da se protiv kandidata "ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti". Osim toga, uz predloženi četverogodišnji program rada, mora imati pet godina iskustva rada u muzeju ili 10 u kulturi, znanosti ili obrazovanju, završen studij i odlikovati se "stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima".

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do kraja ovog tjedna. Ravnatelj se bira na mandat od četiri godine.