U noći 31. srpnja na 1. kolovoza tvrtka Pecto započet će sa provođenjem obvezatne adulticidne dezinsekcije (suzbijanje letećih insekata) na području Općine Kolan.

Za provedbu radova koristit će se isključivo pripravci proizvođača koji su registrirani za ovu namjenu te posjeduju rješenja Ministarstva zdravstva i ostale potrebne dozvole za primjenu u Republici Hrvatskoj (u ovom slučaju radovi će se izvoditi s preparatom Aqua K- Othrine). Svi pripravci će se primjenjivati sukladno uputama proizvođača, pravilima struke te prema preporukama Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Općine Kolan u 2019. godini.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju za sljećedi povoljniji termin.