ZADAR- Zadar je jedini grad na Jadranu u kojem je pao broj hotelskih ležajeva sa 4000 na 3600 ležajeva, informacija je koju je u sklopu javne rasprave o predloženim izmjenama Prostornog plana Grada Zadra, iznio zadarski arhitekt Stjepan Vučemilović. On je dodao i kako 35 posto od kategoriziranih apartmana zapravo su stanovi.

Razlog tome što u turističkom razvoju Zadra nema gradnje novih hotela, prema riječima Vučemilovića, su barijere postavljene u aktualnom Prostornom planu.
Njega je radio Zavod za prostorno planiranje. Arhitekt Vučemilović je upozorio kako u njima nema promjena po pitanju uvjeta za gradanju hotela u novim turitsičkim zonama.

U predloženim izmjenama plana, navodi se kako je unutar zona T i MT planirana je izgradnja i rekonstrukcija gradskih hotela sa svim pratećim sadržajima (trgovine, wellness-centri, selektivno stanovanje i dr.).

U tablici to su lokaliteti Maraska, Relja, valjda se misli na Polačišće gdje se davno odustalo od hotela Hilton koji je mogao biti visok 56 metara. U izmjenama DPU-a neće biti ni hotela na TIZ-u koji je mogao biti visok 54 metra. Od davno planiranih hotela, ostaje onaj na ranicama s 28 metara i u Foši (prostor Elektre s visinom od 16 metara).

Jedino što je realno, uz hotel Marasku za koji već postoji građevinska dozvola, je rekonstrukcija hotela Zagreb na rivi. U parametrima za hotel Zagreb obuhvaćena je cijela zgrada, s mogućnošću prenamjene stambenog dijela u hotelski, sve prema konzervatorskim uvjetima.

Urbanisti ovim izmjena nisu ponudili niti jedan odgovor na turistički razvoj Zadra u smjeru novog hotelskog smještaja. Za izmjene Županijskog prostorno plana, benediktinski samostan sv. Marije uputio je svoje namjere za stvaranjem nove turističke sezone na drugom dijelu Punta Skale.