Pojava enormnog broja bankomata u povijesnim jezgrama dalmatinskih gradova uzdigla se na razinu Ministarstva kulture. Oni su nakon savjetovanja sa konzervatorskim službama, gradskim upravama poslali smjernice za rješavanje te pojave.

U Zadru ona dobiva nove oblike - samostojeći bankomat u prolazu za važne institucije kao što je Županijska gospodarska komora, ali na lokaciji namijenjenoj turistima. Drugi, susjedni smješten je odmah na ulazu u pekarnicu. Nema mjesta u Gradu i na izlozima koju najezda upravo ovog lanca bankomata nije zauzela nakon što je jedan komunalni redar u studenom izbrojao 52 bankomata u zadarskom središtu.

Niti jedan nije skinut, a pitanje je hoće li biti. Nakon poticaja iz Komunalnog odjela da se uz pomoć konzervatora, ta pojava zaustavi - ništa se nije pomaknulo. Pročelnik Robertino Dujela zadovoljan je što je u smjernicama Ministarstva kulture prihvaćen njihov prijedlog da bankomati budu jednobrazni. Komunalci očekuju od konzervatora uvjete na osnovu kojih bi mogli djelovati, a tko drugi nego li komunalni redari. Za pročelnika Konzervatorskog odjela, Igora Miletića, najvažnije je da se promjena uvjeta za postavljanje bankomata uvrsti u Komunalni red Grada Zadra.

I pitanje koje bi trebao postaviti gradski vijećnik Daniel Radeta koji je na svom Facebook profilu objavio fotografiju najnovijeg bankomata, je li za ovo dao suglasnost Grad Zadar ili konzervatori.

Na jednoj od posljednjih sjednica Gradskog vijeća u raspravi o okupaciji prostora bankomatima, pročelnik za gospodaranje gradskom imovinom Tomislav Korona je rekao kako su oni dio turističke ponude.

Split priprema novu strategiju u borbi protiv bankomata, a radi se na rješenju i u Šibeniku i Dubrovniku.