Inspektorica Iva Dunatov, poznatija kao HDZ-ova gradska vijećnica, nova je koordinatorica poslova u Ispostavi Zadar koja potpada pod Područni ured Split u novom ustroju Državnog inspektorata iz svibnja ove godine.

Državni inspektorat kojem je pridružena i građevinska inspekcija nalazi se na istom mjestu gdje je smještena većina inspekcija. Tamo je i ribarska inspekcija koja je za sad ostala izvan Državnog inspektorata.
Informacije su, naravno, centralizirane, ali smo izuzetno brzo dobili opširan odgovor na naše upite.
Zanimalo nas je je li istina da turistička inspekcija još ne funkcionira zbog prelaska na novi ustroj?

Za područje mjesne nadležnosti Ispostave Zadar Državnog inspektorata, zaprimljene su dvije prijave za nezakonito pružanje usluga turističkog vodiča, te su i obavljeni inspekcijski nadzori, kojim prilikama nisu zatečene osobe koje bi nezakonito pružale usluge turističkog vodiča. Dobili smo i šest prijava za nezakonito pružanje ugostiteljskih usluga smještaja. Jedna se odnosi na cijelu ulicu na jednom otoku(?).
Doznali smo i za prvu veliku akciju u kojoj je osobno na zadarskom području sudjelovao glavni državni inspektor Andrija Mikulić, zagrebački HDZ-ovac.

Mikulić je kao glavni državni inspektor sudjelovao kako u operativnoj pripremi i organizaciji tako je i većini nadzora. U njima se krajem svibnja provela inspekcija poslovanje kampova, marina, pružateljima usluge iznajmljivanja opreme za sport i rekreaciju turistima, te nadzora nad poslovanjem ugostiteljskih objekata. Uz sudjelovanje sanitarnih inspektora, inspektora rada i inspektora zaštite na radu, obavljeno je ukupno 30 inspekcijskih nadzora. Najveći ispit Državnog inspektorata bio bi rješavanje neugodnih mirisa koji se šire iz većeg dijela ugostiteljskih objekata u zadarskoj povijesnoj jezgri.

U koordiniranim nadzorima „Plovni objekti", nautički turizam, početkom mjeseca srpnja ove godine, obavljeno je ukupno 67 inspekcijskih nadzora plovnih objekata nautičkog turizma, a od kojeg broja u 48 inspekcijskih nadzora nisu utvrđene povrede propisa.
Iz Državnog inspektorata koji je koncentriran na primorske županije obavijestili su i o ostalim nadzorima.

Državni inspektorat bio je 5. i 6. srpnja 2019. na Zrću s 15 inspektora Državnog inspektorata. Obavili su ukupno 29 nadzora gdje je bez povrede bilo 10 nadzora a 20 utvrđenih nepravilnosti. Upravne mjere otklanjanja nedostataka 8, upravna mjera zabrane rada 1 te optužnih prijedloga 5, jedan prekršajni nalog te 6 prekršajnih kazni na mjestu izvršenja prekršaja.

Najnoviji nadzor je bio na otoku Viru dana 12. i 13. srpnja kada je sudjelovao 21 inspektor Državnog inspektorata. Obavili su ukupno 104 inspekcijska nadzora u kojima je utvrđeno 67 povreda propisa; podnesena su 3 optužna prijedloga, 36 kazni na mjestu izvršenja prekršaja, donijeto je 1 upravno rješenje o zabrani rada i 28 upravnih rješenja o otklanjanju nedostataka.

U obavljenim inspekcijskim nadzorima utvrđeno je 23 prekršaja (neisticanje cijena, neutvrđeni normativi, neispunjavanje minimalnih uvjeta, rad bez rješenja. Sanitarni inspektori Državnog inspektorata su obavili ukupno 54 inspekcijskih nadzora plovnih objekata nautičkog turizma, a u 17 inspekcijskih nadzora nisu utvrđene povrede propisa. U obavljenim inspekcijskim nadzorima utvrđeno je ukupno 73 nedostataka (rad bez zdravstvenog pregleda, sustav samokontrole (HACCP), higijenski minimum, nisu provedene DDD mjere (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija), ne provode se laboratorijska ispitivanja vode). Inspektori rada Državnog inspektorata obavili su 63 inspekcijska nadzora zakonitosti zapošljavanja.

Iz opširnog izvještaja zaključak je da Državni inspektorat radi punom parom a koordinatorica Iva Dunatov, doznajemo, svaki radni dan je i do 19 sati na poslu.