Grad Zadar još uvijek ne zna što bi sa starom zgradom Kazališta lutaka, iako je prije devet godina "iskazao interes" za njenom kupnjom, pa je tako na ime njezinog preuzimanja od Zadarske županije na sebe preuzeo i obvezu dizanja kredita od 11 milijuna kuna za dovršetak nove zgrade KLZ-a.

Naravno, radilo se o formalnom manevru kojim je Grad financirao gradnju objekta za potrebe ustanove kojoj je osnivač Zadarska županija, ali koja je ipak u svom radu ponajprije zadarski proizvod. Svojedobno je napravljena procjena o vrijednosti zgrade od 5,8 milijuna kuna, Županija ju je namjeravala i prodati ali je čvor na kraju presječen na ovaj način.

Od preuzimanja je Grad pokazao da zapravo ne zna što bi sa zgradom koja na dva kata ima oko 800 metara četvornih prostora i terasu. Nakon odlaska lutkara preuzela ju je nezavisna scena, ali od 2016. struja je isključena a kulturnjacima zatvorena vrata. Oni su "prebjegli" u Nigdjezemsku u Vojarni Stjepana Radića, iz koje će možda opet morati "bježati", nadaju se ovog puta u Centar za mlade.

Propadanje zgrade vidljivo je i prolaznicima, no pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom Tomislav Korona kaže kako nije opasna za prolaznike.

- Zgrada na adresi Obala kralja Tomislava 1 u kojoj se ranije nalazilo Kazalište lutaka, što se tiče građevinske konstrukcije je u zadovoljavajućem stanju. Ipak treba imati na umu činjenicu da se ista ne koristi već određeno vrijeme, što doprinosi zapuštenosti izgleda, ali ne predstavlja opasnost za prolaznike. Opreza radi postavljena je zaštitna ograda oko rubnih dijelova zgrade kako ne bi došlo do neodgovarajuće i nepredviđene situacije. Nakon iseljenja korisnika zapečaćeni su otvori zgrade kako bi se spriječila neovlaštena upotreba, kaže Korona.

U zgradu se ništa nije uložilo jer se radi o području obvezne izrade UPU-a, koji još nije donesen. Drugim riječima, kako se ne zna koja bi joj bila namjena, nema smisla ni uređivati ju, jer se na kraju možda bude i rušila, zajedno sa susjednom dvoranom Jazine, kako je predviđeno projektom Dalmapolis zadarskog arhitekta Nikole Bašića, kojim bi se prokapali kanali, gradila podzemna garaža, koncertna i kongresna dvorana... Da bi do toga došlo treba se donijeti UPU, a to ne ide tako brzo.

- Njegovom izradom i stavljanjem na snagu bit će određena namjena odnosno sudbina predmetne nekretnine, kao i nekretnina u blizini iste, zaključuje Korona.

Pročelnik Odjela za EU fondove Grada Zadra Šime Erlić kaže kako se razmatrala i obnova europskim novcem, no do sada nije bilo programa kojim bi se mogla osigurati tako značajna sredstva. Osim toga, treba odrediti i namjenu toga prostora kako bi se znalo iz kojih programa bi se financirao.