Po drugi put poništen je natječaj za izbor ravnatelja Narodnog muzeja Zadar na koji se javila jedino dugogodišnja ravnateljica i aktualna vršiteljica te dužnosti Renata Peroš.

Natječaj, objavljen još početkom travnja, pao je zbog statutarne odredbe iz koje je proizašao posebni uvjet natječaja koji glasi: prijaviti se može osoba koja nije pravomoćno osuđena ili protiv kojeg se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano Kaznenim zakonom.

Uvjet je to kojeg je u više navrata osporavao županijski vijećnik Marko Pupić Bakrač (Akcija mladih). On je isticao kako je natječaj namještaj za Peroš te da, osim što nema institucije koja izdaje potvrde za istražne postupke, postoji mogućnost da se neka osoba koja ispunjava opće uvjete natječaja na isti nije prijavila jer je kazneno osuđena za kazneno djelo uvrede, a da se npr. osuđenik za raspačavanje opojnih droga ili za kaznena djela protiv Oružanih snaga na isti mogao javiti jer ta ista odredba za potonjeg ne bi predstavljala zapreku".

Iako mu je za pravo dao i Ured državne uprave Zadarske županije, koji je izdao nalog za usklađenje Statuta Narodnog muzeja Zadar sa zakonima, predsjednica Upravnog vijeća Marina Dujmović Vuković nije se složila s tim tumačenjem. Donesena je i odluka kojom je Peroš predložena za treći mandat, a da se to ipak neće provesti u djelo postalo je indikativno kada se na posljednjoj sjednici Županijske skupštine nije pojavila točka o njezinom imenovanju, iako je od odluke UV-a prošlo mjesec dana. Zašto do toga nije došlo, jasno je iz objave u Narodnim novinama u kojoj stoji kako je odluka o poništenju natječaja donesena još 13. lipnja. Ostaje pak zagonetno zbog čega se na rasprave o toj temi nije odgovorilo s činjeničnim stanjem.

- Zakon kaže jedno, a nadzor Ureda državne uprave rekao je drugo. S obzirom na to da nemamo pravnog lijeka, mogućnosti prigovora i žalbe, postupili smo legalistički i napravili ono što je nadzor od nas zahtijevao. Sukladno tome ćemo, uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine, izmijeniti Statut Narodnog muzeja, rekla nam je Dujmović Vuković dodajući kako ne zna iz kojeg je razloga tek danas ova odluka objavljena u službenom glasilu.

Na pitanje kada će biti raspisan novi natječaj, istaknula je kako to nije samo stvar predsjednice Upravnog vijeća.

- Novi natječaj bit će raspisan kad Upravno vijeće odluči, a moramo, naravno, paziti na rok kada istječe v.d. mandat pa ćemo sukladno tom roku i postupati, rekla nam je Dujmović Vuković. S obzirom na to da mandat vršiteljice dužnosti ravnateljice završava u rujnu, novi natječaj po novim uvjetima morat će biti raspisan ubrzo.