Zadarski obrtnici su na nogama zbog planirane izmjene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, koja je trenutno u postupku javnog savjetovanja, nakon čega bi trebala biti usvojena na sjednici Vlade.

Predsjednik Udruženja obrtnika Zadar Mladen Malta, inače gradski vijećnik MOST-a, poslao je priopćenje kojim želi informirati javnost o nepovoljnim posljedicama Uredbe koje će, ističe, osjetiti brojni gospodarski subjekti, ali i kućanstva.

Priopćenje objavljujemo u cijelosti:

- U postupak javnog savjetovanja su se aktivno uključili brojni zainteresirani subjekti svojim komentarima i primjedbama, a ovim putem željeli bi skrenuti pozornost široj javnosti putem medija na posljedice koje će proizaći ukoliko se navedena Uredba usvoji.

Ponajprije se želimo osvrnuti na činjenicu kako je navedena Uredba već prilikom prvog donošenja izazvala brojne promjene u načinu obračuna i naplate cijene minimalne javne usluge odvoza komunalnog otpada. Budući su pružatelji javne usluge, na zadarskom području je to Čistoća Zadar d.o.o., morali uskladiti svoje cjenike sa navedenom Uredbom, isto je posljedično dovelo do višestrukog povećanja mjesečnih računa poslovnih subjekata, osobito onih najmanjih, koji u najvećem broju slučajeva imaju status obrtnika. Primjera radi, na zadarskom području su se Udruženju obrtnika Zadar javljali članovi - obrtnici kojima su mjesečni iznosi računa porasli u postocima i preko 500%. Suvišno je napominjati kako je prednje navedeno povećanje opterećujuće utjecalo na poslovanje obrtnika.

Udruženje obrtnika Zadar je tom prilikom prošle godine održalo niz sastanaka sa predstavnicima Grada Zadra, Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša i Čistoće Zadar, pokušavajući ispregovarati povoljnije uvjete za obrtnike, ali su pozitivne promjene postignute u manjem obimu, budući cjenik Čistoće mora biti usklađen sa odredbama predmetne Uredbe.

U nacrtu prijedloga nove Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom se predloženim izmjenama još u manjoj mjeri poštuje zakonsko načelo „onečišćivač plaća", budući se predlaže uvođenje jedinstvene cijene obvezne minimalne javne usluge odvoza komunalnog otpada, kako za korisnike kućanstva i za ostale korisnike koji nisu kućanstvo (gospodarski subjekti, institucije, iznajmljivači smještaja koji više neće biti u kategoriji kućanstva i dr.).

Ukoliko Uredba bude donijeta, komunalne tvrtke će morati ponovno usklađivati, odnosno mijenjati cjenike svojih usluga, te će biti formirane još veće jedinstvene cijene koje će plaćati svako kućanstvo, neovisno o broju članova, te gospodarski i ostali subjekti podijeljeni u nekoliko potkategorija u koje su grupirani po djelatnostima, opet neovisno o količini proizvedenog otpada, veličini gospodarskog subjekta, površini poslovnog prostora, broju zaposlenih ili nekom drugom kriteriju koji bitno utječe na količinu proizvedenog komunalnog otpada. U konačnici će navedeno imati za posljedicu uvođenje jedinstvene cijene odvoza komunalnog otpada koja će biti znatno veća za male korisnike, a umanjena za veće korisnike.

Primjera radi, istu cijenu odvoza komunalnog otpada trebali bi plaćati kućanstvo u kojem živi jedna osoba, kao i višečlana kućanstva, iako je notorna činjenica da veći broj osoba proizvodi veću količinu otpada.

Nadalje, što se tiče gospodarskih subjekata, svi gospodarski subjekti koji pripadaju u istu potkategoriju bi trebali plaćati jednak iznos fiksnog dijela računa. Primjerice, u potkategoriju VI. spadaju i turistička naselja i hosteli, pa bi smještajni objekti sa nekoliko stotina smještajnih jedinica, kao i mali hostel sa nekoliko soba, trebali plaćati jednaku cijenu odvoza komunalnog otpada, iako je evidentno da su količine proizvedenog i predanog otpada između takvih različitih korisnika neusporedive. Ista analogija može se primijeniti i na vlasnike malih trgovina koji bi trebali plaćati jednaku cijenu kao i veliki trgovački centri, ukoliko spadaju u istu potkategoriju.

I prilikom prvotne, kao i sada najavljene izmjene predmetne Uredbe, bitno je za istaknuti kako se u samom pružanju usluge odvoza komunalnog otpada nisu znatno promijenili uvjeti pružanja usluge niti povećao broj odvoza komunalnog otpada, već se mijenja raspodjela financijskih sredstava pružatelja javne usluge koja su mu potrebna za funkcioniranje, oba puta na način da su smanjeni iznosi cijene odvoza velikim korisnicima, naravno nauštrb malih, kojima su računi višestruko povećani, što je u potpunoj suprotnosti načelu „think small first".

Iako se javno savjetovanje provodi u razdoblju visoke turističke sezone, sadržaj predmetne uredbe je izazvao reakcije brojnih gradova, komunalnih tvrtki, predstavnika gospodarstvenika, između ostalih i Hrvatske obrtničke komore i Udruženja obrtnika Zadar, stoga se nadamo da će se brojne primjedbe i komentari razmotriti i usvojiti, te da neće doći do daljnjih nepovoljnih posljedica iste.

S poštovanjem,

Predsjednik Udruženja obrtnika Zadar

Mladen Malta