Ministar državne imovine Goran Marić u utorak stiže u Zadar i nosi ranije najavljene poklone!

U 11 sati u Maloj vijećnici Doma Zadarske županije bit će potpisan Ugovor o darovanju državne imovine Zadarskoj županiji. Ugovor će potpisati ministar Marić i zadarski župan Božidar Longin, a riječ je o darovanju nekretnina koje su dio bivše vojarne Stjepana Radića, i to zgrade Zavoda za hitnu medicinu i Doma zdravlja Zadarske županije te zgrade koju je do sada koristila srednjoškolska ustanova - Obrtnička škola „Gojka Matuline".

Vrijednost darovanih nekretnina je 43.410.000,00 kuna, a dosadašnji korisnici, kojima je osnivač Zadarska županija, nastavljaju koristiti predmetne nekretnine pod jednakim uvjetima, bez plaćanja naknade, ali uz obvezu podmirivanja svih režijskih i drugih troškova koji proizlaze po osnovi korištenja dodijeljenih nekretnina.

Ministar Marić županu Longinu u utorak će uručiti Odluku o darovanju nekretnina Crnom u svrhu smještaja Centra za palijativnu skrb Zadarske županije - Hospicij Babindub.