Osim plaže Kolovare nad kojom je izravno nadležna Obala i lučica (Grad Zadar je na nju prenio koncesiju dobivenu od Županije), to gradsko poduzeće odlukom Gradonačelnika Zadra proširilo se i na druge gradske plaže.

Još 30. travnja donesena je odluka kojom se "zadužuje trgovačko društvo „Obala i lučice" d.o.o.  svake godine za turističku sezonu:

a) vidljivo ograditi akvatorij prirodnih plaža „Marex", „Vitrenjak" i „Puntamika" u Zadru, a morske strane razvučenim konopom po morskoj površini sa nanizanim jasno vidljivim oznakama žute ili bijele boje. Međusobni razmak nanizanih oznaka mora biti najmanje 1 metar, a razvučeni konop mora biti usidren na svakih 25 metara. Krajnji položaj, na opisani način razvučenog konopa, mora se označiti plutačom žute boje promjera ne manjeg od 30 cm, prema rješenjima u privitku,

b) urediti i dohraniti morsku obalu na Karmi, od parkirališta ugostiteljskog objekta „Porthos" do prvog bunkera.

Takvom odlukom je očit nedostatak koncesionara ali i specijalizirane gradske tvrtke za uređenje i održavanja plaža. Nekada je Zadar imao  poduzeće koje se zvalo Nasadi i kupališta.