Zadarsko sveučilište objavilo je natječaj za službenika I. vrste - stručni suradnik u Centru za studentski standard. Posao je to na određeno vrijeme (godina dana), s punim radnim vremenom. Osnovna djelatnost Centra za studentski standard kojeg vodi mr.sci. Ivanka Subašić  je organizacija prehrane, smještaja studenata te posredovanje pri zapošljavanju studenata.

Uvjet je  završen diplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera. Traži se najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim stručno-administrativnim poslovima te  poznavanje jednoga svjetskog jezika.