Nevrijeme je pogodilo i Športski centar Višnjik, čiji zaposlenici uz pomoć komunalnih skužbi uklanjanju polomljeno granje i nagomilano lišće. Direktor Denis Karlović kaže kako su ponovno stradali trim staza i dječji park, a i oprema drugih sportskih terena.

- I jutros je u parku dosta djece a stabla su i dalje na podu. Mi ćemo ukloniti štetu ali razmišljamo kako na kvalitetan način riješiti problem koji se javlja pri svakom većem nevremenu i prijeti sigurnosti korisnika, posebice djece. Jedno od rješenja je novo pošumljavanje biljkama koje imaju duže korijenje, jer ovo s borovima nije dobro. Dosta ih je palo, dosta ih je uspravno ali su u lošem stanju. Naručili smo stručni pregled kako bismo vidjeli što dalje, kaže Karlović.

U Višnjiku će poduzeti sve što je nužno da bi sportska i rekreacijska infrastruktura, te ostali sadržaji, bili dostupni i sigurni za posjetitelje i korisnike.