U Specijalnog bolnici za ortopediju u Biogradu danas je otvoreno 5 novouređenih soba iz nadstandarda zdravstvene zaštite u kojima će moći boraviti pokretljiviji pacijenti uz određenu nadoplatu. Riječ je o modernim sobama opremljenim tv-om i internetom te mogućnošću boravka pratnje pacijenta.

- Opremanje ovih 5 jedinica smatramo začetkom zdravstvenog turizma. Tu uz nadoplatu mogu boraviti osiguranici, a smisao ulaganja je razvoj bolnice, razvoj zdravstvenog turizma i dugoročna financijska održivost. Sobe su namijenjene pacijentima koji su pokretljiviji i traže visoki standard zdravstvene skrbi, budući da je kadar angažiran u ostalim odjelima, ovdje možemo izdvojiti manji dio kadra. Ovdje može doći svaki korisnik zdravstvene zaštite uz nadoplatu koja je 495 kn po danu. Postoji i mogućnost korištenja posebne prehrane uz nadoplatu, ali i boravka pratnje pacijenta ukoliko zdravstveno stanje pacijenta to traži, rekao je ravnatelj Specijalne bolnice za ortopediju Biograd Andrija Marcelić i dodao kako je vrijednost investicije bez PDV-a oko milijun kuna.

Zamjenik župana Šime Mršić istaknuo je kako Zadarska županija kao osnivač kontinuirano ulaže u svoje zdravstvene ustanove pa tako i u Specijalnu bolnicu za ortopediju Biograd na moru koja ima svoju tradiciju dugu preko 80 godina koja je u ratnom periodu bila i ratna bolnica pa ima preveliki značaj za cijelu županiju, za Grad Biograd i okolne općine.

- Županija stalno ulaže u Ortopedsku bolnicu, tako je bilo u prošlosti, a tako će biti i u budućnosti. Ovo je početak zdravstvenog turizma, kao što znate idejni projekt za zdravstveni centar je napravljen, međutim nitko se nije javio na natječaj. Siguran sam da će u budućnosti morati doći do nekih modifikacija tog projekta kako bi došlo do realizacije, rekao je Šime Mršić i demantirao nedavne medijske napise o gašenju specijalne bolnice i prodaji zemljišta.

Predsjednik upravnog vijeća ortopedske bolnice i gradonačelnik Grada Biograda Ivan Knez također je naglasio kako je uređenjem novih 5 soba započeo razvoj zdravstvenog turizma, ali i da postoje i drugi projekti poput uređenja barokomore. Na novinarski upit oko postojećeg duga bolnice Knez je odgovorio: 

- Neosporno je da u cijeloj Hrvatskoj sustav zdravstva ne funkcionira, sve bolnice su u dugovima, no taj problem ne može riješiti ni ravnatelj ni župan, nego jedino Vlada Republike Hrvatske odnosno Ministarstvo zdravlja.

Prije obilaska novouređenih soba, ravnatelj Marcelić upoznao je nazočne i sa radom Odjela za fizikalnu terapiju.