Od 1. srpnja stupa na snagu zabrana građevinskih radova u turističkom zonama. Nadležni u gradskoj upravi dali su odobrenje sami sebi, da se mogu izvoditi radovi na Providurovoj palači, početi na centru Mocire, te Županiji za zgradu gimnazija u Parku V. Nazora i Centru za kreativne industrije, koji se još nije počeo graditi na Relji. Radovi u jeku turističke sezone, odobreni su i za uređenje dvorišta škole Šimuna Budinića, te nastavak uređenja uvale Jazine.

Zahtjev je podnijela i zadarska bolnica pa je zbog toga ispražnjena zgrada zaraznog. Stara građevina kamene fasade će se rušiti, što će početi ovih dana da bi se počela graditi nova zgrada. Posao na gradnji u sklopu EU projekta dnevnih bolnica, ugovorila je slovenska tvrtka Solida za 37.6 milijuna kuna bez PDV-a, s rokom od 16 mjeseci.

Iz Odjela za gospodarstvo, kojeg vodi pročelnik Ivica Katić, dostavili su nam službenu informaciju:

Grad Zadar odobrio je izvođenje radova na sljedećim projektima izgradnje:

-Grad Zadar, UO za EU fondove, radovi na rekonstrukciji objekta Providurova palača (izvođač je Krekić Avangard d.o.o.)

-Grad Zadar, UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, radove na konstrukciji objekta Centar za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama „Mocire" (izvođač je Krekić Avangard d.o.o.)

-Zadarska županija, UO za obrazovanje, kulturu i šport, radove na energetskoj obnovi školske zgrade Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, Gimnazije Jurja Barakovića, Gimnazije Vladimira Nazora i Prirodoslovno-grafičke škole (izvođač je Krekić Avangard d.o.o.)

-Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije - INOVAcija, radove na izgradnji objekta Centar za kreativne industrije (izvođač je Sitolor d.o.o.)

-Opća bolnica Zadar, radove na rušenju postojeće zgrade, iskop na položaju postojeće zgrade i izgradnja nove zgrade Odjela za infektologiju Opće bolnice Zadar (izvođač je Solida d.o.o.)

-OŠ Šime Budinića, radove na uređenju i rekonstrukciji školskog dvorišta OŠ Šime Budinića (izvođač je CREDO-ING)

-Županijska lučka uprava Zadar, radove na rekonstrukciji obale i uređenju parkirališta u uvali Jazine (izvođač je Akropolis d.o.o.)


Grad Zadar nije odobrio izvođenje radova na sljedećim projektima izgradnje:

-TOTAL ING d.o.o., radove na izgradnji stambene zgrade

-A3 d.o.o., radove na izgradnji stambene zgrade

-Radove na sanaciji fasade zgrade (za tražene radove nije potrebno donošenje Odluke o odobrenju izvođenja građevinskih radova, ti su radovi dopušteni temeljem Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova).