Kroz suradnju Udruge Eko Zadar i komunalnog poduzeća Čistoća d.o.o. nastao je i projekt „Reciklirajmo zajedno" koji se iz godine u godinu provodi u osnovnim i srednjim školama, Gradskoj knjižnici i njezinim ograncima, te u domovima za umirovljenike. 

Cilj ovog projekta je kod svih dobnih skupina osvijestiti potrebu za ispravnim postupanjem s otpadom.

Edukacija o potrebi očuvanja prirode i okoliša traje cijeli život, te svakoj od ovih skupina treba na odgovarajući način približiti teme kao što su: kako smanjiti količinu stvaranja novog otpada, kako selektivno odvojiti otpad, štetnost korištenja plastike, posebno plastičnih vrećica ili jednokratne plastične ambalaže i sl.
U edukativno kreativnoj radionici u Domu za starije i nemoćne osobe Zadar bilo je riječi o odvojenom prikupljanju otpada.

Zašto odvojeno prikupljati otpad?

Održivi razvoj zahtijeva upravljanje otpadom u skladu s načelima zaštite prirode i okoliša. Upravo lijep, čist i zdrav okoliš trebao bi nam svima skupa biti prioritet kao i zalog za buduće generacije.
Otpad bi u prvom redu trebalo izbjegavati (zero waste - nula otpada), a onaj otpad koji je već stvoren i ne može se izbjeći treba ponovo upotrijebiti. Da bi se takav otpad što bolje mogao iskoristiti treba ga odvojeno prikupljati i reciklirati. Odvojeno prikupljanje otpada stvara sirovine za neke nove proizvode, smanjuje onečišćenje okoliša i štedi energiju.

Što znači odvojeno prikupljanje otpada?

To je prikupljanje otpada po vrstama i na mjestu gdje otpad nastaje (u kućanstvima, vrtićima, školama, restoranima, uredima....)
Za takvu vrstu prikupljanja otpada osigurani su nam spremnici u bojama.
Izdvojiti treba barem: papir, staklo, karton, biootpad, plastiku s ciljem oporabe, te ulje, baterije i lijekove s ciljem recikliranja.

U kreativnom dijelu radionice oslikavale su se platnene torbe veselim motivima, a sve u svrhu manjeg korištenja plastičnih vrećica za odlazak u trgovinu.
Radionicu su provele Atana Grbić - Martinović i Linda Šušteršić. Sljedeća radionica iz ciklusa „Reciklirajmo zajedno" predviđena je za rujan.