Sveučilište u Zadru objavilo je natječaj za dva stalna radna mjesta u administraciji s rokom prijave od osam dana.

Popunjava se mjesto ekonoma I, na kojem je godinama radila osoba koja je nedavno tragično završile te se otvara mjesto stručnog suradnika. Za radno mjesto ekonoma traži se diploma ekonomskog smjera te dvije godine radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

Na radno mjesto stručnog suradnika, a što je radno mjesto službenika I. vrste, žele zaposliti IT stručnjaka. Potreban je završni studij računalnog, elektrotehničkog, prirodoslovno-matematičkog ili informatičkog smjera te među ostalim najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima iz područja informacijskih tehnologija.