Nakon više od dva mjeseca od kada je Zračna luka Zadar objavila natječaj za izrađivača glavnog i izvedbenog projekta dogradnje glavne stajanke, otvorene su dvije pristigle ponude.
Procjena vrijednosti radova iznosila je 1. 5 milijun kuna, a obje ponude su bile niže. Aking iz Zagreba ponudio je 1 406 000 kuna dok je Trames iz Dubrovnika dostavio ponudu na 1 095 000 kuna za izradu projektne dokumentacije. Zračna luka za proširenje stajanke ima lokacijsku dozvolu i idejno rješenje. Izrađivač, kada bude izbarna ima zadatak projektirati  2. faza izgradnje obuhvaća dogradnju glavne stajanke južno od postojeće stajanke i rekonstrukciju i dogradnju staze za vožnju „K", a sve prema idejnom projektu, lokacijskoj dozvoli i prema glavnoj studiji razvoja Zračne luke Zadar.

Tramis je tijekom natječaja dva puta uložio žalbu koju je Državna komija odbijala jersu bile izvan roka. Ali su kupovali vrijeme, tijekom kojih su u Zračnoj luci vršene izmjene natječajno-projektne dokumentacije. Nema sumnje da će dubrovački arhitektonski ured dobiti taj posao u kojem je presudna inženjerska struka koja poznaje i ima iskustvo s  međunarodnim standardima zračnog prometa.

Prema sporazumu iz ožujka ove godine, proširenje stajanke, terminala te piste koju civilni aerodrom dijeli s vojnim, financiralo bi se iz EU fondova.