Županijska lučka uprava Zadar završila je projekt sanacije dijela luke Poljana.

Uslijed vremenskih nepogoda koje su štetno djelovale na dio obale u komunalnom djielu luke Poljana, Županijska lučka uprava je započela te dovršila projekt sanacije obale. Radove je kao najbolji ponuđač izveo METALOBRADA PERKOVIĆ iz Zadra.

Ovim radovima se povećala sigurnost korištenja komunalnih vezova u predmetnoj luci, poručuju iz ŽLU.