2019-06-18Grad Zadar odabrao je ponudu Minigradnje iz Vodica za izvođenje radova na parternom uređenju Muraja. Procijenjena vrijednost radova bila je 19.295.455 kuna bez PDV-a, a Vodičani su ponudili da će zacrtane radove izvesti za neznatno manji iznos - 19.027.884,56 kuna, objavljeno je danas u oglasniku javne nabave.

Na natječaj su pristigle još tri ponude. Lavčević Zadar ponudio je cijenu od 20,4 milijuna kuna, Ing-grad od čak 29,9 milijuna, no najpovoljnija je ponuda bila tvrtke Kameni zid iz Drniša, koja je ponudila da će radove izvesti za svega 16,6 milijuna kuna, što ni u konačnici, kada se obračuna PDV, bilo tri milijuna kuna povoljnije od odabrane Minigradnje. Međutim, Drnišani nisu dostavili dokaz da su ispunili obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Oni će moći u žalbenom postupku dokazivati da odluka o isključenju nije bila opravdana.

Muraj će ovim projektom postati pješačka zona, javna površina s prepoznatljivim kulturnim i društvenim sadržajima. U sklopu projekta dizajnirat će se interaktivni glazbeni pločnik s 20 osjetljivih ploča koji će predstavljati jedinstveni doživljaj za posjetitelje, te se može promatrati kao nastavak dosadašnjih napora grada Zadra za audiovizualnim i osjetilnim atrakcijama za posjetitelje. Pješaci će moći neprekinuto hodati sjevernom stranom uz bedem, a gdje god je to moguće, uredit će se parterne površine za organizaciju raznih manifestacija i uličnih događanja, igara, prigodnih prodaja i sl.

Muraj ili formalno Bedemi zadarskih pobuna, značajan su fortifikacijski sustav-utvrda samog središta grada Zadra. Izgrađeni su u 12. i 13. stoljeću, te su ojačani u 16. stoljeću, za potrebe obrane Mlečana, tadašnjih vlasnika grada Zadra od strane turskih osvajača. Grad Zadar je sačuvao veliki dio svojih srednjovjekovnih bedema, te se danas ti bedemi zovu Bedemi zadarskih pobuna, u spomen na jedanaest krvavih buna koje su građani Zadra digli protiv Mletačkih vlasti.